Stroje na v√Ĺrobu ledu

Stroje na v√Ĺrobu ledu jsou zaŇô√≠zen√≠, kter√° vyr√°b√≠ led ve formńõ kostek, pl√°tkŇĮ nebo krystalkŇĮ. Tyto stroje jsou obvykle vybaveny rŇĮzn√Ĺmi typy kompresorŇĮ, aby mohly vyrobit led rychle a efektivnńõ. NejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ parametry strojŇĮ na v√Ĺrobu ledu zahrnuj√≠ v√Ĺkon chlad√≠c√≠ho syst√©mu, kapacitu z√°sobn√≠ku, Ňĺivotnost kompresoru a energetickou √ļńćinnost. Hlavn√≠ v√Ĺhodou strojŇĮ na v√Ĺrobu ledu je, Ňĺe jsou schopny produkovat velk√© mnoŇĺstv√≠ ledu rychle a s minim√°ln√≠mi n√°klady. Nev√Ĺhodou je, Ňĺe jsou n√°kladn√© a ńćasto potŇôebuj√≠ opravy.

Obsah:

Nejprod√°vanńõjŇ°√≠ podle

TOP 1:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 2:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 3:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć

Nejlépe hodnocené produkty

Stroje na v√Ĺrobu ledu seŇôazen√© podle v√Ĺsledku v odborn√Ĺch testech, kde byly srovn√°v√°ny oproti jejich konkurenci. V √ļvahu tak√© bereme uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠ napŇô√≠ńć internetem.

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nkvńõten 2019Hodnocen√≠ spolehlivosti
ETM TESTMAGAZINkvńõten 2019‚Äědobr√©‚Äú (91,2%)

Specifikace Unold One:

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
Automatick√Ĺ programchyb√≠
Ň°√≠Ňôka40 cm
Displayk dispozici
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost12,2 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
Hhe18,8 cm
Chladn√Ĺchyb√≠
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
71%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
79%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nduben 2016‚Äědobr√©‚Äú (2); VyŇ°Ň°√≠ tŇô√≠da
Magaz√≠nńćervenec 2017‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,3%)
ETM TESTMAGAZINńćervenec 2017‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,3%)
HAUS & GARTEN TESTduben 2017‚Äědobr√©‚Äú (1,8)
Technik zu Hause.deduben 2016‚Äědobr√©‚Äú (2); VyŇ°Ň°√≠ tŇô√≠da
Magaz√≠n ETM TESTMAGAZIN o Klarstein Vanilla Sky: "Vanilkov√© nebe potŇôebuje na pŇô√≠pravu zmrzliny asi 50 aŇĺ 60 minut ... v z√°vislosti na receptu a mnoŇĺstv√≠ n√°plnńõ." Zmrzlina je velmi kr√©mov√° a lze ji ve stroji zmrazit pro pevnńõjŇ°√≠ konzistenci. To je moŇĺn√© maxim√°lnńõ po dobu 60 minut, pot√© se stroj na v√Ĺrobu ledu pŇôepne do pohotovostn√≠ho reŇĺimu. Textura sorbetu a mraŇĺen√©ho jogurtu je trvale uspokojiv√°. ... ‚Äú
Magaz√≠n Technik zu Hause.de o Klarstein Vanilla Sky: ‚Äě... Stroj je snadno ovladateln√Ĺ, i kdyŇĺ je nutn√© v√≠ko √ļplnńõ sejmout kvŇĮli dalŇ°√≠m pŇô√≠sad√°m. V√Ĺroba ledu trv√° podstatnńõ d√©le, neŇĺ je uvedeno v receptu z n√°vodu k pouŇĺit√≠; s trochou zkuŇ°enost√≠ vŇ°ak rychle v√≠te, jak√Ĺ ńćas nastavit. PŇôipraven√° zmrzlina byla rovnomńõrnńõ kr√©mov√° a d√≠ky funkci chlazen√≠ si udrŇĺela konzistenci maxim√°lnńõ jednu hodinu. VŇ°echny odn√≠mateln√© ńć√°sti jsou rychle vyńćiŇ°tńõny v tepl√© oplachovac√≠ vodńõ pro dalŇ°√≠ pouŇĺit√≠. ‚Äú

Specifikace Klarstein Vanilla Sky:

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
3 ledov√© koŇ°echyb√≠
Automatick√Ĺ programchyb√≠
Ň°√≠Ňôka27 cm
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost10 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
89%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
87%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćervenec 2017‚Äědobr√©‚Äú (88,7%)
Magaz√≠nńćerven 2015‚Äědobr√©‚Äú (89,9%)
ETM TESTMAGAZINńćervenec 2017‚Äědobr√©‚Äú (88,7%)
ETM TESTMAGAZINńćerven 2015‚Äědobr√©‚Äú (89,9%)
Magaz√≠n ETM TESTMAGAZIN o Domo DO9066I: "V z√°vislosti na typu zmrzliny a receptu potŇôebuje model ... 40 aŇĺ 60 minut na pŇô√≠pravu." Zmrzlina se uk√°Ňĺe b√Ĺt kr√©mov√°, i kdyŇĺ mŇĮŇĺe b√Ĺt chlazena pro pevnńõjŇ°√≠ konzistenci. Bńõhem pŇô√≠pravy st√°le v√≠ce a v√≠ce ledov√Ĺch mas zmrzlo ke dnu a okraji n√°doby. Tyto vrstvy ledu lze mezi zbytkem smńõsi nebo bezprostŇôednńõ po skonńćen√≠ doby pŇô√≠pravy zvednout. ... ‚Äú
Magaz√≠n ETM TESTMAGAZIN o Domo DO9066I: "V√Ĺsledky zmrzlinov√©ho automatu DO9066i se samochlazen√≠m od DOMO jsou naprosto pŇôesvńõdńćiv√©; pomńõrnńõ mal√Ĺ pln√≠c√≠ otvor vŇ°ak ztńõŇĺuje doplŇąov√°n√≠ dalŇ°√≠ch pŇô√≠sad. ‚Äú

Specifikace Domo DO9066I:

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
3 ledov√© koŇ°echyb√≠
Automatick√Ĺ programchyb√≠
Ň°√≠Ňôka26,5 cm
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost9,87 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
79%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
82%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nduben 2010‚Äědobr√©‚Äú (86,9%)
ETM TESTMAGAZINduben 2010‚Äědobr√©‚Äú (86,9%)

Specifikace Tristar YM 2602 :

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
Automatick√Ĺ programchyb√≠
Ň°√≠Ňôka33 cm
Displaychybí
Kapacital
Hmotnost4,8 kg
Hhe26 cm
Chladn√Ĺchyb√≠
Chladicí technologieStudené Pack
Napájení45 W
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
80%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćervenec 2017‚Äědobr√©‚Äú (87,9%)
ETM TESTMAGAZINńćervenec 2017‚Äědobr√©‚Äú (87,9%)

Specifikace Clatronic ICM 3581:

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
3 ledov√© koŇ°echyb√≠
Automatick√Ĺ programchyb√≠
Ň°√≠Ňôka19,5 cm
Displaychybí
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost2,4 kg
Hhe22,5 cm
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
72.5%
odborné hodnocení
82%
celkové hodnocení
77.25%

Videorecenze


Specifikace Klarstein Sweet Dreams:

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
3 ledov√© koŇ°echyb√≠
Automatick√Ĺ programchyb√≠
Ň°√≠Ňôka29 cm
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Kapacital
Hmotnost10 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
Hhe32 cm
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
91.5%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
91.5%

Specifikace Severin EZ 7406:

Automatick√Ĺ programk dispozici
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost11,6 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
PŇôipravte si jogurtk dispozici
Chladn√Ĺk dispozici
Chladicí technologieKompresor
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
90%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
HAUS & GARTEN TESTńćerven 2020‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,2)

Specifikace Severin EZ 7407:

Automatick√Ĺ programk dispozici
Ň°√≠Ňôka25 cm
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost8,8 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
Hhe35,5 cm
PŇôipravte si jogurtk dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
80%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
80%

Specifikace Klarstein Vanilly Sky Family:

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
3 ledov√© koŇ°echyb√≠
Ň°√≠Ňôka26,5 cm
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost14,3 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
Hhe38,5 cm
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
80%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
80%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
52.5%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
69.75%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
68%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
68%

Videorecenze


Melissa Ice Cream Maker 16310193

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
HAUS & GARTEN TESTńćerven 2019‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,2)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
95%
celkové hodnocení
95%

ProfiCook PC-ICM 1091

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćerven 2019bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
ETM TESTMAGAZINńćervenec 2017‚Äědobr√©‚Äú (90,6%)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
80%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
83.5%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
46.5%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
46.5%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
44%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
44%

Videorecenze


Rosenstein & Söhne NX-5986-919

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
HAUS & GARTEN TESTleden 2019‚Äědobr√©‚Äú (1,7)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
61%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
73%

Unold Profi

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćervenec 2017‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,8%)
ETM TESTMAGAZINńćervenec 2017‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,8%)
HAUS & GARTEN TESTduben 2017‚Äědobr√©‚Äú (1,5)

Specifikace Unold Profi:

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
3 ledov√© koŇ°echyb√≠
Automatick√Ĺ programk dispozici
Ň°√≠Ňôka27,5 cm
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost13 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
84.5%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
87.25%

Unold Polar

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nsrpen 201486% (4,5 z 5 hvńõzd)
Magaz√≠nńćerven 2011‚Äědobr√©‚Äú (89,9%)
ETM TESTMAGAZINńćerven 2011‚Äědobr√©‚Äú (89,9%)
TestFazit.desrpen 201486% (4,5 z 5 hvńõzd)

Specifikace Unold Polar:

2 ledov√© koŇ°echyb√≠
3 ledov√© koŇ°echyb√≠
Automatick√Ĺ programk dispozici
Ň°√≠Ňôka39 cm
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost5 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
68%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
79%

Videorecenze


Severin EZ 7405

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nduben 2021‚Äědobr√©‚Äú (2,2)
HAUS & GARTEN TESTńćerven 2020‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,3)

Specifikace Severin EZ 7405:

Automatick√Ĺ programk dispozici
Displayk dispozici
Konzervace leduchybí
Uznáváme konzistenci leduchybí
Kapacital
Hmotnost11,95 kg
Vyjímatelná nádobak dispozici
PŇôipravte si jogurtk dispozici
Chladn√Ĺk dispozici
Chladicí technologieKompresor
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
90%

Videorecenze


Klarstein Schneeflöckchen

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
81%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
81%

Jak poznat nejlepŇ°√≠ stroje na v√Ĺrobu ledu

Pokud hled√°te stroj na v√Ĺrobu ledu, mńõli byste se zamńõŇôit na kvalitu, v√Ĺkon a Ňĺivotnost. NejlepŇ°√≠ stroje by mńõly b√Ĺt schopny produkovat kvalitn√≠ led, vyrobit ho rychle a m√≠t dlouhou Ňĺivotnost. D√°le byste mńõli zv√°Ňĺit jak√Ĺ typ ledu potŇôebujete a jak√© dalŇ°√≠ funkce chcete. N√≠Ňĺe je seznam dŇĮleŇĺit√Ĺch parametrŇĮ, kter√© byste mńõli zv√°Ňĺit pŇôi v√Ĺbńõru nejlepŇ°√≠ho stroje na v√Ĺrobu ledu:
  1. Kvalita ledu
  2. Rychlost v√Ĺroby
  3. ŇĹivotnost stroje
  4. Typ ledu
  5. DalŇ°√≠ funkce

Vyb√≠r√°me: Stroje na v√Ĺrobu ledu

DalŇ°√≠ ze stejn√© kategorie

Srovnat ceny na Heurece »