Krups Nescafé Dolce Gusto kávovary

Krups Nescaf√© Dolce Gusto k√°vovary jsou k√°vovary, kter√© jsou navrŇĺeny tak, aby V√°m poskytly chutnou, intenzivn√≠ k√°vu bńõhem nńõkolika sekund. JednoduŇ°e vloŇĺ√≠te kapsle do k√°vovaru a stisknete tlańć√≠tko pro pŇô√≠pravu. K√°vovar je schopen pŇôipravit rŇĮzn√© druhy k√°vy s rŇĮzn√Ĺmi √ļrovnńõmi intenzity a teploty, a to vŇ°e bńõhem nńõkolika sekund. K√°vovar m√° tak√© funkci automatick√©ho vypnut√≠ po 30 minut√°ch neńćinnosti, coŇĺ je uŇĺiteńćn√© pro uŇ°etŇôen√≠ energie. K√°vovar je tak√© vybaven LCD displejem, kter√Ĺ umoŇĺŇąuje rychlou a snadnou volbu nastaven√≠. Jeho hlavn√≠ nev√Ĺhodou je to, Ňĺe mŇĮŇĺe b√Ĺt docela drah√Ĺ, a to zejm√©na v porovn√°n√≠ s jin√Ĺmi k√°vovary.

Obsah:

Nejprod√°vanńõjŇ°√≠ podle

TOP 1:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 2:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 3:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć

Nejlépe hodnocené produkty

Krups Nescaf√© Dolce Gusto k√°vovary seŇôazen√© podle v√Ĺsledku v odborn√Ĺch testech, kde byly srovn√°v√°ny oproti jejich konkurenci. V √ļvahu tak√© bereme uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠ napŇô√≠ńć internetem.

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magazínsrpen 2014Hodnocení spolehlivosti
ETM TESTMAGAZINsrpen 2014‚Äědobr√©‚Äú (88,6%)
Magaz√≠n ETM TESTMAGAZIN o Krups Nescaf√© Dolce Gusto Oblo: "... vyrobeno z plastu a m√° dobrou kvalitu zpracov√°n√≠." ... PŇô√≠prava Ň°√°lku Caf√© Crema trv√° 32 sekund. ńĆerstvńõ uvaŇôen√Ĺ m√° teplotu 72 ¬į C. Kr√©m je vysok√Ĺ a vńõtŇ°inou jemnńõ p√≥rovit√Ĺ. V pŇô√≠padńõ k√°vov√Ĺch n√°pojŇĮ s ml√©ńćnou pńõnou je vysok√° a m√° kr√©movou konzistenci. ... mŇĮŇĺe pŇôipravit Ň°irokou Ň°k√°lu n√°pojŇĮ s mnoha variantami kapsl√≠. ‚Äú

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Oblo:

Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Ovl√°d√°n√≠ pŇôes displejchyb√≠
V√ĹŇ°kovńõ nastaviteln√Ĺ odtokk dispozici
Nastavitelná síla kávychybí
Objem n√°drŇĺe na vodul
Napájení1500 W
Max. ҆√°lkŇĮ na proces vaŇôen√≠1
Nastaviteln√Ĺ objem plnńõn√≠ Ň°√°lkuk dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
90%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
Magazínlistopad 2010zatím nehodnoceno
Coffeez√°Ňô√≠ 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
EcoTopTenlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
ETM TESTMAGAZIN√ļnor 2013‚Äědobr√©‚Äú (87,9%)
Business & ITlistopad 2010‚Äědobr√©‚Äú (3 z 5 bodŇĮ)
Coffeez√°Ňô√≠ 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
EcoTopTenńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
EcoTopTenlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
ETM TESTMAGAZIN√ļnor 2013‚Äědobr√©‚Äú (87,9%)
Coffee o Krups Nescaf√© Dolce Gusto Circolo: "L√°ska: stroj se snadno pouŇĺ√≠v√°, chutn√© k√°vy v nab√≠dce." Nen√°vist: Nejist√© zpracov√°n√≠, nńõkter√© ml√©ńćn√© speciality m√©nńõ chutn√©. ‚Äú
ETM TESTMAGAZIN o Krups Nescaf√© Dolce Gusto Circolo: "Stroj na v√Ĺrobu kapsl√≠ na k√°vu vynik√° zejm√©na kr√°tkou dobou vaŇôen√≠ a ohŇôevu." PŇôestoŇĺe jsou vŇ°echny kapsle Dolce Gusto vytiŇ°tńõny s √ļdajem o doporuńćen√©m mnoŇĺstv√≠ n√°poje, pro tento model neexistuje moŇĺnost zvolit automatick√© mnoŇĺstv√≠ plnńõn√≠ Ň°√°lku. ‚Äú
Magaz√≠n Coffee o Krups Nescaf√© Dolce Gusto Circolo: "L√°ska: stroj se snadno pouŇĺ√≠v√°, chutn√© k√°vy v nab√≠dce." Nen√°vist: Nejist√© zpracov√°n√≠, nńõkter√© ml√©ńćn√© speciality m√©nńõ chutn√©. ‚Äú
Magaz√≠n EcoTopTen o Krups Nescaf√© Dolce Gusto Circolo: SpotŇôeba energie (kWh / rok): 38; Celkov√© rońćn√≠ n√°klady (EUR / rok): 34; Emise CO¬≤ (kg CO¬≤ ekvivalentŇĮ / rok): 23; SpotŇôeba energie v pohotovostn√≠m reŇĺimu (watt): 0; ZpoŇĺdńõn√≠ vypnut√≠ (minuty): 20.
Magaz√≠n ETM TESTMAGAZIN o Krups Nescaf√© Dolce Gusto Circolo: "Stroj na v√Ĺrobu kapsl√≠ na k√°vu vynik√° zejm√©na kr√°tkou dobou vaŇôen√≠ a ohŇôevu." PŇôestoŇĺe jsou vŇ°echny kapsle Dolce Gusto vytiŇ°tńõny s √ļdajem o doporuńćen√©m mnoŇĺstv√≠ n√°poje, pro tento model neexistuje moŇĺnost zvolit automatick√© mnoŇĺstv√≠ plnńõn√≠ Ň°√°lku. ‚Äú

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Circolo:

Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduchyb√≠
Automatické vypnutík dispozici
Ovl√°d√°n√≠ pŇôes displejchyb√≠
V√ĹŇ°kovńõ nastaviteln√Ĺ odtokk dispozici
Objem n√°drŇĺe na vodul
Napájení1500 W
Max. ҆√°lkŇĮ na proces vaŇôen√≠1
Nalezeno tak√© pod n√°sleduj√≠c√≠mi ńć√≠sly modelŇĮ:KP 5000, KP 5002, KP 5005, KP 5006
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
84%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
82%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nlistopad 2015‚Äědobr√©‚Äú (62%)
Magaz√≠nŇô√≠jen 2015‚Äědobr√©‚Äú (2,4)
Konsumentlistopad 2015‚Äědobr√©‚Äú (62%)
Stiftung WarentestŇô√≠jen 2015‚Äědobr√©‚Äú (2,4)
Magaz√≠n Konsument o Krups Nescaf√© Dolce Gusto Mini Me: Senzorick√© hodnocen√≠ (30%): ‚ÄěprŇĮmńõrn√©‚Äú; Pivovarnictv√≠ (30%): ‚Äědobr√©‚Äú; Manipulace (25%): ‚Äědobr√°‚Äú; SpotŇôeba elektŇôiny (5%): ‚ÄěprŇĮmńõrn√°‚Äú; Hluk (5%): tich√Ĺ; VŇĮnńõ zaŇô√≠zen√≠ (5%): ‚Äěvelmi dobr√°‚Äú.
Magaz√≠n Stiftung Warentest o Krups Nescaf√© Dolce Gusto Mini Me: Senzorick√© hodnocen√≠ (30%): ‚Äěuspokojiv√©‚Äú (2,8); Pivovarnictv√≠ (30%): ‚Äědobr√©‚Äú (2.3); Denn√≠ pouŇĺit√≠ (25%): ‚Äědobr√©‚Äú (2,1); SpotŇôeba energie (5%): ‚Äěuspokojiv√°‚Äú (3,0); Hluk (5%): ‚Äědobr√Ĺ‚Äú (2,5); VŇĮnńõ zaŇô√≠zen√≠ (5%): ‚Äěvelmi dobr√°‚Äú (1,0); ZneńćiŇ°Ň•uj√≠c√≠ l√°tky a bezpeńćnost (0%): Nebyly zjiŇ°tńõny Ňĺ√°dn√© st√≠Ňĺnosti. Pozn√°mka d. Stiftung Warentest-Redaktion: shodn√Ĺ s De Longhi Nescaf√© Dolce Gusto Mini Me EDG 305.BG.

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me:

Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Ovl√°d√°n√≠ pŇôes displejchyb√≠
V√ĹŇ°kovńõ nastaviteln√Ĺ odtokchyb√≠
Nastavitelná síla kávychybí
Objem n√°drŇĺe na vodul
Napájení1500 W
Max. ҆√°lkŇĮ na proces vaŇôen√≠1
Nastaviteln√Ĺ objem plnńõn√≠ Ň°√°lkuk dispozici
Nalezeno tak√© pod n√°sleduj√≠c√≠mi ńć√≠sly modelŇĮ:KP1201, KP1205, KP1206, KP1208
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
92.5%
odborné hodnocení
71%
celkové hodnocení
81.75%

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Infinissima:

Rozmńõry - Ň°√≠Ňôka25,5 cm
Rozmńõry - v√ĹŇ°ka28,5 cm
Rozmńõry - hloubka37,2 cm
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Automatick√Ĺ proces odstraŇąov√°n√≠ vodn√≠ho kamenechyb√≠
Ovl√°d√°n√≠ pŇôes displejchyb√≠
V√ĹŇ°kovńõ nastaviteln√Ĺ odtokk dispozici
Nastavitelná síla kávychybí
Objem n√°drŇĺe na vodul
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
92%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
92%

Videorecenze


Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Genio2 KP 160T:

Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Ovl√°d√°n√≠ pŇôes displejchyb√≠
V√ĹŇ°kovńõ nastaviteln√Ĺ odtokk dispozici
Nastavitelná síla kávychybí
Objem n√°drŇĺe na vodul
Napájení1500 W
Max. ҆√°lkŇĮ na proces vaŇôen√≠1
Ml√©ńćn√° pńõnaAutomaticky stisknut√≠m tlańć√≠tka
Nastaviteln√Ĺ objem plnńõn√≠ Ň°√°lkuk dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
86%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
86%

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Movenza KP6008:

Rozmńõry - Ň°√≠Ňôka21,5 cm
Rozmńõry - v√ĹŇ°ka25,1 cm
Rozmńõry - hloubka45,1 cm
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduchyb√≠
Automatické vypnutík dispozici
Automatick√Ĺ proces odstraŇąov√°n√≠ vodn√≠ho kamenechyb√≠
Displayk dispozici
Hmotnost3 kg
V√ĹŇ°kovńõ nastaviteln√Ĺ odtokk dispozici
Nastavitelná síla kávychybí
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
80.5%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
80.5%

Videorecenze


Krups Nescafé Dolce Gusto Esperta KP 3105

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nlistopad 2019‚Äědobr√©‚Äú (90,2%)
Magaz√≠nz√°Ňô√≠ 20192 z 5 bodŇĮ
E-MEDIAz√°Ňô√≠ 20192 z 5 bodŇĮ
ETM TESTMAGAZINlistopad 2019‚Äědobr√©‚Äú (90,2%)

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Esperta KP 3105:

Funkce 2 Ň°√°lkŇĮchyb√≠
Rozmńõry - Ň°√≠Ňôka21,4 cm
Rozmńõry - v√ĹŇ°ka36,4 cm
Rozmńõry - hloubka26,6 cm
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Automatick√Ĺ proces odstraŇąov√°n√≠ vodn√≠ho kamenechyb√≠
Displaychybí
Hmotnost2,7 kg
Délka kabelu80 cm
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
81%
odborné hodnocení
64%
celkové hodnocení
72.5%

Krups Nescafé Dolce Gusto KP 2005

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nduben 2008‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
DLM - digital lifestyle magazinduben 2008‚Äěvelmi dobr√©‚Äú

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto KP 2005:

Objem n√°drŇĺe na vodul
Napájení1300 W
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
100%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Krups Nescafé Dolce Gusto Drop KP3501

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nsrpen 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,41%)
ETM TESTMAGAZINsrpen 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,41%)

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Drop KP3501:

Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Ovl√°d√°n√≠ pŇôes displejchyb√≠
V√ĹŇ°kovńõ nastaviteln√Ĺ odtokk dispozici
Nastavitelná síla kávychybí
Objem n√°drŇĺe na vodul
Napájení1500 W
Max. ҆√°lkŇĮ na proces vaŇôen√≠1
Nastaviteln√Ĺ objem plnńõn√≠ Ň°√°lkuk dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
83%
odborné hodnocení
92%
celkové hodnocení
87.5%

Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nleden 2011‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92%)
Magaz√≠nńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
Magaz√≠nlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
EcoTopTenńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
EcoTopTenlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
ETM TESTMAGAZINleden 2011‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92%)

Specifikace Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo:

Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduchyb√≠
Automatické vypnutík dispozici
Ovl√°d√°n√≠ pŇôes displejchyb√≠
V√ĹŇ°kovńõ nastaviteln√Ĺ odtokk dispozici
Nastavitelná síla kávychybí
Objem n√°drŇĺe na vodul
Napájení1500 W
Max. ҆√°lkŇĮ na proces vaŇôen√≠1
Nastaviteln√Ĺ objem plnńõn√≠ Ň°√°lkuk dispozici
Nalezeno tak√© pod n√°sleduj√≠c√≠mi ńć√≠sly modelŇĮ:KP1000, KP100240, KP100640, KP1009, KP100B, KP100BES
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
78%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
84%

Videorecenze


Krups Nescafé Dolce Gusto Circolo Automatic

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
E-MEDIAlistopad 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
EcoTopTenbŇôezen 2015bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Konsumentlistopad 2015‚ÄěprŇĮmńõrn√©‚Äú (58%)
Stiftung WarentestŇô√≠jen 2015‚Äěchvalitebn√©‚Äú (2,6)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
81%
odborné hodnocení
68%
celkové hodnocení
74.5%

Krups Nescafé Dolce Gusto Melody III

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
ETM TESTMAGAZIN√ļnor 2013‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,1%)
Fit For Funlistopad 2012bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Konsumentlistopad 2013‚Äědobr√©‚Äú (60%)
Stiftung Warentestz√°Ňô√≠ 2013‚Äědobr√©‚Äú (2,5)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
75%
odborné hodnocení
70%
celkové hodnocení
72.5%

Krups Nescafé Dolce Gusto KP 2109

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Konsumentlistopad 2009‚Äědobr√©‚Äú (64%)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
68%
odborné hodnocení
74%
celkové hodnocení
71%

Krups Nescafé Dolce Gusto Genio KP 1509

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
EcoTopTenńćerven 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
70%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
70%

Krups Nescafé Dolce Gusto KP 2002 10

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
ETM TESTMAGAZINsrpen 2007‚Äěchvalitebn√©‚Äú (80%)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
68%
celkové hodnocení
68%

Krups Nescafé Dolce Gusto KP 2000

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Fit For Funleden 2007bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Konsumentlistopad 2007‚Äěm√©nńõ uspokojiv√©‚Äú (30%)
Stiftung Warentestlistopad 2007‚Äědostateńćn√©‚Äú (4,0)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
65%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
65%

Krups Nescafé Dolce Gusto KP 2100

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magazínlistopad 2010zatím nehodnoceno
EcoTopTenńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
EcoTopTenlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
Stiftung Warentestlistopad 2009‚Äědobr√©‚Äú (2,3)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
55%
odborné hodnocení
74%
celkové hodnocení
64.5%

Krups Nescafé Dolce Gusto KP 2106

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
SFT-Magazinlistopad 2008‚Äěakzeptabel‚Äú (2 z 5 bodŇĮ)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
74%
odborné hodnocení
50%
celkové hodnocení
62%

Krups Nescafé Dolce Gusto Creativa

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
EcoTopTenńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
EcoTopTenlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
61%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
61%

Krups Nescafé Dolce Gusto KP 2006

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
60%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
60%

Jak poznat nejlepŇ°√≠ Krups Nescaf√© Dolce Gusto k√°vovary?

Krups Nescaf√© Dolce Gusto k√°vovary jsou jednou z nejlepŇ°√≠ch moŇĺnost√≠ pro pŇô√≠pravu espresso a k√°vov√Ĺch n√°pojŇĮ. Rozhodnut√≠ o tom, jak√Ĺ model je pro v√°s nejlepŇ°√≠, mŇĮŇĺe b√Ĺt n√°rońćn√©. N√≠Ňĺe uveden√© parametry v√°m pomohou vybrat ten nejlepŇ°√≠ model pro vaŇ°e potŇôeby:
  1. V√Ĺkon: Vyberte si k√°vovar s v√Ĺkonem, kter√Ĺ odpov√≠d√° pońćtu Ň°√°lkŇĮ, kter√© chcete pŇôipravovat.
  2. Design: Vyberte si k√°vovar, kter√Ĺ se hod√≠ k vaŇ°emu interi√©ru.
  3. Funkce: Zjistńõte, zda k√°vovar disponuje funkcemi, jako je automatick√© vypnut√≠ nebo regulace teploty.
  4. Cena: Porovnejte ceny rŇĮzn√Ĺch modelŇĮ a vyberte si ten, kter√Ĺ v√°m poskytne nejlepŇ°√≠ hodnotu za cenu.
  5. Z√°ruka: Zjistńõte si, jakou z√°ruku nab√≠z√≠ v√Ĺrobce.

Vybíráme: Krups Nescafé Dolce Gusto kávovary

DalŇ°√≠ ze stejn√© kategorie

Srovnat ceny na Heurece »