Jura plnńõ automatick√© k√°vovary

Jura plnńõ automatick√© k√°vovary jsou vysoce kvalitn√≠ kuchyŇąsk√© spotŇôebińće, kter√© dok√°Ňĺ√≠ pŇôipravit rŇĮzn√© druhy k√°vy, od k√°vy espresso aŇĺ po cappuccino. Tyto k√°vovary jsou vybaveny modern√≠mi technologiemi a funkcemi, jako je inteligentn√≠ d√°vkov√°n√≠, automatick√© ńćiŇ°tńõn√≠ a automatick√© odstranńõn√≠ pńõny. D√≠ky tomu mohou b√Ĺt Jura plnńõ automatick√© k√°vovary pouŇĺ√≠v√°ny pohodlnńõ a bezpeńćnńõ. NejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠mi parametry tńõchto k√°vovarŇĮ jsou typ k√°vy, kter√Ĺ lze pŇôipravit, velikost n√°doby na k√°vu, kapacita z√°sobn√≠ku na k√°vov√© zrno a rychlost pŇô√≠pravy. Hlavn√≠ v√Ĺhodou plnńõ automatick√Ĺch k√°vovarŇĮ Jura je jejich jednoduch√© ovl√°d√°n√≠ a ńćist√© pouŇĺit√≠. Nev√Ĺhodou je to, Ňĺe jsou draŇĺŇ°√≠ neŇĺ bńõŇĺn√© k√°vovary.

Obsah:

Nejprod√°vanńõjŇ°√≠ podle

TOP 1:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 2:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 3:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć

Nejlépe hodnocené produkty

Jura plnńõ automatick√© k√°vovary seŇôazen√© podle v√Ĺsledku v odborn√Ĺch testech, kde byly srovn√°v√°ny oproti jejich konkurenci. V √ļvahu tak√© bereme uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠ napŇô√≠ńć internetem.

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magazínleden 2018Hodnocení spolehlivosti
eKitchen.deleden 2018‚Äědobr√©‚Äú
Magaz√≠n eKitchen.de o Jura E8 Chrome: Siln√© str√°nky: velmi snadn√© pouŇĺit√≠; snadn√© ńćiŇ°tńõn√≠. Slab√© str√°nky: mal√° n√°doba na fazole; Aplikaci lze pouŇĺ√≠t pouze s pŇô√≠sluŇ°enstv√≠m. - Shrnuto naŇ°√≠m redakńćn√≠m t√Ĺmem.

Specifikace Jura E8 Chrome:

Vyjímatelná nádoba na mlékochybí
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Indikace na displejik dispozici
Automatick√° ml√©ńćn√° pńõnak dispozici
UŇĺivatelsk√© profilychyb√≠
Ň°√≠Ňôka28 cm
Odv√°pnńõn√≠k dispozici
Kapacita n√°doby na k√°vov√° zrnag
Kapacita vodn√≠ n√°drŇĺel
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
100%
odborné hodnocení
58%
celkové hodnocení
79%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nprosinec 2015‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,5%)
Magaz√≠nprosinec 2016‚Äědobr√©‚Äú (72%)
Magaz√≠nlistopad 2016‚Äědobr√©‚Äú (1,9)
ETM TESTMAGAZINprosinec 2015‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92,5%)
Konsumentprosinec 2016‚Äědobr√©‚Äú (72%)
Stiftung Warentestlistopad 2016‚Äědobr√©‚Äú (1,9)

Specifikace Jura E8 Platin:

Vyjímatelná nádoba na mlékochybí
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Indikace na displejik dispozici
Automatick√° ml√©ńćn√° pńõnak dispozici
Ň°√≠Ňôka28 cm
Odv√°pnńõn√≠k dispozici
Kapacita n√°doby na k√°vov√° zrnag
Kapacita vodn√≠ n√°drŇĺel
Vhodn√© pro vysok√© sklenice / Ň°√°lkyk dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
98%
odborné hodnocení
65%
celkové hodnocení
81.5%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nprosinec 2016‚Äědobr√©‚Äú (70%)
Magaz√≠nlistopad 2016‚Äědobr√©‚Äú (2,0)
Konsumentprosinec 2016‚Äědobr√©‚Äú (70%)
Stiftung Warentestlistopad 2016‚Äědobr√©‚Äú (2,0)
Magaz√≠n Stiftung Warentest o Jura E6: "LevnńõjŇ°√≠ ze dvou modelŇĮ Jura v testu." Jsou si navz√°jem velmi podobn√© a velmi rychle pŇôipravuj√≠ espresso a cappuccino. Espresso E6 nen√≠ zcela pŇôesvńõdńćiv√©: chutn√° pomńõrnńõ m√©nńõ intenzivnńõ, jeho kr√©m je sp√≠Ň°e hrubńõ p√≥rovit√Ĺ. E6 nenab√≠z√≠ program pro latte macchiato. Snadno se pouŇĺ√≠v√° a m√° samostatn√Ĺ ńć√≠seln√≠k pro ml√©ńćnou pńõnu. SpaŇôovac√≠ skupinu nelze odstranit. ńĆistic√≠ program funguje spolehlivńõ. Hadice na ml√©ko by mńõla b√Ĺt vymńõŇąov√°na kaŇĺd√© tŇôi mńõs√≠ce. Cappuccino v baristick√©m Ň°eku: ‚ÄěMoje obl√≠ben√° pńõna: sladk√°, velmi jemn√° a kr√©mov√°. BohuŇĺel n√°poj jako celek nemŇĮŇĺe drŇĺet krok. Chutn√° trochu vodnatńõ a hoŇôce. ‚Äú‚Äú

Specifikace Jura E6:

Vyjímatelná nádoba na mlékochybí
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduchyb√≠
Automatické vypnutík dispozici
Indikace na displejik dispozici
Automatick√° ml√©ńćn√° pńõnak dispozici
Ň°√≠Ňôka28 cm
Odv√°pnńõn√≠k dispozici
Kapacita n√°doby na k√°vov√° zrnag
Kapacita vodn√≠ n√°drŇĺel
Vhodn√© pro vysok√© sklenice / Ň°√°lkychyb√≠
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
98%
odborné hodnocení
65%
celkové hodnocení
81.5%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nŇô√≠jen 2016‚Äědobr√©‚Äú (2,41)
eKitchen.deŇô√≠jen 2016‚Äědobr√©‚Äú (2,41)

Specifikace Jura ENA Micro 90:

Vyjímatelná nádoba na mlékochybí
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Indikace na displejik dispozici
Automatick√° ml√©ńćn√° pńõnak dispozici
UŇĺivatelsk√© profilychyb√≠
Ň°√≠Ňôka23 cm
Odv√°pnńõn√≠k dispozici
Kapacita n√°doby na k√°vov√° zrnag
Kapacita vodn√≠ n√°drŇĺel
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
99%
odborné hodnocení
64%
celkové hodnocení
81.5%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nprosinec 2008bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Magaz√≠nńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
Magaz√≠nlistopad 2008‚Äědobr√©‚Äú (2,3)
EcoTopTenlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
Konsumentlistopad 2008‚Äědobr√©‚Äú (64%)
EcoTopTenńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
EcoTopTenlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
Konsumentlistopad 2008‚Äědobr√©‚Äú (64%)
Stiftung Warentestlistopad 2008‚Äědobr√©‚Äú (2,3)
Technik zu Hause.deprosinec 2008bez v√Ĺsledn√© zn√°mky

Specifikace Jura ENA 5:

Kapacita vodn√≠ n√°drŇĺel
Ruńćn√≠ ml√©ńćn√° pńõnak dispozici
Ml√©ńćn√Ĺ syst√©mk dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
99%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
79.5%

Videorecenze


Specifikace Jura ENA 8:

Vyjímatelná nádoba na mlékok dispozici
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduk dispozici
Automatické vypnutík dispozici
Indikace na displejik dispozici
Automatick√° ml√©ńćn√° pńõnak dispozici
Ň°√≠Ňôka27,1 cm
Odv√°pnńõn√≠k dispozici
Kapacita n√°doby na k√°vov√° zrnag
Kapacita vodn√≠ n√°drŇĺel
Vhodn√© pro vysok√© sklenice / Ň°√°lkyk dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
98%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
99%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nprosinec 2014‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92%)
ETM TESTMAGAZINprosinec 2014‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (92%)

Specifikace Jura Impressa F9:

Vyjímatelná nádoba na mlékochybí
Odn√≠mateln√° n√°drŇĺ na voduchyb√≠
Automatické vypnutík dispozici
Indikace na displejik dispozici
Automatick√° ml√©ńćn√° pńõnak dispozici
Ň°√≠Ňôka28,5 cm
Odv√°pnńõn√≠k dispozici
Kapacita n√°doby na k√°vov√° zrnag
Kapacita vodn√≠ n√°drŇĺel
Vhodn√© pro vysok√© sklenice / Ň°√°lkychyb√≠
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
91%
odborné hodnocení
61%
celkové hodnocení
76%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
97%
odborné hodnocení
65%
celkové hodnocení
81%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Coffeekvńõten 2011bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Coffeelistopad 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
EcoTopTenńćerven 2011‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
EcoTopTenlistopad 2010‚ÄěEcoTopTen-Doporuńćeno‚Äú
ETM TESTMAGAZINlistopad 2008‚Äědobr√©‚Äú (82,5%)
ETM TESTMAGAZINŇô√≠jen 2010‚Äěchvalitebn√©‚Äú (80,7%)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
98%
odborné hodnocení
20%
celkové hodnocení
59%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
ETM TESTMAGAZINz√°Ňô√≠ 2007‚Äědobr√©‚Äú (89,5%)
Kaffeeautomatentestprosinec 20069 z 10 bodŇĮ
Konsumentlistopad 2007‚Äědobr√©‚Äú (70%)
Stiftung Warentestlistopad 2007‚Äědobr√©‚Äú (2,0)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
56%
celkové hodnocení
56%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
98%
odborné hodnocení
51%
celkové hodnocení
74.5%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
98%
odborné hodnocení
50%
celkové hodnocení
74%

Jura S8 Modell 2018

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Konsumentprosinec 2018‚Äědobr√©‚Äú (70%)
Stiftung Warentestlistopad 2018‚Äědobr√©‚Äú (2,0)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
83%
celkové hodnocení
83%

Jura E8 (Modell 2018)

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magazínlistopad 201898,5%
eKitchen.deńćervenec 2018‚Äědobr√©‚Äú
ETM TESTMAGAZIN onlinesrpen 2019‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (94,8%)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
81%
celkové hodnocení
81%

Jura Impressa Z9 One Touch TFT

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Plus X Awardleden 2013‚ÄěPlus X Award-Doporuńćeno‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
70%
celkové hodnocení
70%

Jura Impressa F8 TFT

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
ETM TESTMAGAZINlistopad 2013‚Äědobr√©‚Äú (90,7%)
Guter Ratprosinec 2013zn√°mka:1,5
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
63%
celkové hodnocení
63%

Jura ENA 7

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
CoffeebŇôezen 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Coffeez√°Ňô√≠ 2011bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Konsumentlistopad 2010‚Äědobr√©‚Äú (66%)
Stiftung Warentestlistopad 2010‚Äědobr√©‚Äú (2,2)
Technik zu Hause.deŇô√≠jen 2009bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
43%
odborné hodnocení
79%
celkové hodnocení
61%

Videorecenze


Jura J6

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
E-MEDIAz√°Ňô√≠ 2016bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
ETM TESTMAGAZINlistopad 2017‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (94,5%)
Konsumentprosinec 2017‚Äědobr√©‚Äú (72%)
Stiftung Warentestlistopad 2017‚Äědobr√©‚Äú (1,9)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
98%
odborné hodnocení
20%
celkové hodnocení
59%

Videorecenze


Jura ENA Micro 9 One Touch

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Coffeelistopad 2011bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Konsumentlistopad 2012‚Äědobr√©‚Äú (68%)
Stiftung Warentestlistopad 2012‚Äědobr√©‚Äú (2,1)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
55%
celkové hodnocení
55%

Jura Impressa C50

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Stiftung Warentestlistopad 2013‚Äědobr√©‚Äú (2,3)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
55%
celkové hodnocení
55%

Jak poznat nejlepŇ°√≠ Jura plnńõ automatick√© k√°vovary

Pokud hled√°te nejlepŇ°√≠ Jura plnńõ automatick√© k√°vovary, je dŇĮleŇĺit√© zv√°Ňĺit nńõkolik dŇĮleŇĺit√Ĺch parametrŇĮ. Uv√°Ňĺen√≠m vŇ°ech tńõchto faktorŇĮ mŇĮŇĺete snadno porovnat rŇĮzn√© modely a vybrat ten, kter√Ĺ bude nejl√©pe vyhovovat vaŇ°im potŇôeb√°m. DŇĮleŇĺit√© parametry, kter√© je tŇôeba zv√°Ňĺit, jsou:
  • Cena
  • V√Ĺkon
  • Funkce
  • Vzhled a design
  • √ödrŇĺba
  • Z√°ruka

Vyb√≠r√°me: Jura plnńõ automatick√© k√°vovary

DalŇ°√≠ ze stejn√© kategorie

Srovnat ceny na Heurece »