Infotainment systém

Infotainment systĂ©m je zaƙízenĂ­, kterĂ© kombinuje informace a zĂĄbavu, takĆŸe uĆŸivatelĂ© mohou zĂ­skat informace a zĂĄroveƈ si uĆŸĂ­vat zĂĄbavu. Tyto systĂ©my obvykle obsahujĂ­ navigaci, audio, video, internetovĂ© sluĆŸby a dalĆĄĂ­ funkce pro vĂĄĆĄ automobil. NejdĆŻleĆŸitějĆĄĂ­ parametry, kterĂ© byste měli vzĂ­t v Ășvahu pƙi vĂœběru infotainment systĂ©mu, zahrnujĂ­ jednoduchost ovlĂĄdĂĄnĂ­, kvalitu obrazu a zvuku, podporu pro rĆŻznĂ© druhy mĂ©diĂ­ a pƙipojenĂ­ k internetu. HlavnĂ­ vĂœhody infotainment systĂ©mu jsou, ĆŸe umoĆŸĆˆujĂ­ uĆŸivatelĆŻm zĂ­skat informace a zĂĄroveƈ si uĆŸĂ­vat zĂĄbavu, zatĂ­mco nevĂœhody zahrnujĂ­ vyĆĄĆĄĂ­ nĂĄklady na instalaci a ĂșdrĆŸbu.

Obsah:

Nejprodávanějơí podle

TOP 1:
HodnocenĂ­ - Heureka.cz
%

Od Kč
TOP 2:
HodnocenĂ­ - Heureka.cz
%

Od Kč
TOP 3:
HodnocenĂ­ - Heureka.cz
%

Od Kč

Nejlépe hodnocené produkty

Infotainment systĂ©m seƙazenĂ© podle vĂœsledku v odbornĂœch testech, kde byly srovnĂĄvĂĄny oproti jejich konkurenci. V Ășvahu takĂ© bereme uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­ napƙíč internetem.

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
Magazínzáƙí 2004Hodnocení spolehlivosti
auto motor und sportzáƙí 2004„velmi doporučeno“
MagazĂ­n auto motor und sport o Audi MMI (Audi A6) : â€žĆœĂĄdnĂœ ze systĂ©mĆŻ nenĂ­ dokonalĂœ, ale vĆĄechny pƙesvědčujĂ­ vysokou ĂșrovnĂ­ - Audi dokonce nejvyĆĄĆĄĂ­mi.“
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
Magazínprosinec 2008„velmi doporučeno“
MagazĂ­nleden 2009bez vĂœslednĂ© znĂĄmky
MagazĂ­nlistopad 2007„velmi dobrĂ©â€œ (1,4)
auto motor und sportleden 2009bez vĂœslednĂ© znĂĄmky
autohifiprosinec 2008„velmi doporučeno“
Macweltlistopad 2007„velmi dobrĂ©â€œ (1,4)
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
95%
celkové hodnocení
95%

Videorecenze


Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
Magazínlistopad 20135 z 5 hvězd
Magazínlistopad 2015Car connect Urteil: 3 z 5 hvězd
Magazínƙíjen 20154 z 5 bodƯ
Auto Bildƙíjen 2012„dostatečnĂ©â€œ
autoTESTlistopad 2012„dostatečnĂ©â€œ
Auto Bildƙíjen 2012„dostatečnĂ©â€œ
auto motor und sportƙíjen 20154 z 5 bodƯ
autoTESTlistopad 2012„dostatečnĂ©â€œ
connectlistopad 20135 z 5 hvězd
connectlistopad 2015Car connect Urteil: 3 z 5 hvězd
Auto Bild o Mercedes-Benz Comand Online: "StuttgartskĂĄ společnost pouĆŸĂ­vĂĄ detektor dopravnĂ­ zĂĄcpy TMC Pro." Kvalita zprĂĄv je jen mĂ­rně vyĆĄĆĄĂ­ neĆŸ kvalita TMC. NavigačnĂ­ systĂ©m hlĂĄsĂ­ dopravnĂ­ zĂĄcpy, kterĂ© jiĆŸ byly odstraněny, nebo na mĂ­stech, kde je provoz pomalĂœ. ZĂĄroveƈ pƙehlĂ­ĆŸĂ­ ostatnĂ­ postiĆŸenĂ­. NavigačnĂ­ systĂ©m je spolehlivĂœ pouze ve skutečnĂœch nebezpečích ... NavĂ­c: pƙehlednost seznamu zprĂĄv a pƙesnĂ© zobrazenĂ­ znĂĄmĂœch dopravnĂ­ch zĂĄcp. ““
autoTEST o Mercedes-Benz Comand Online: "Plus: DobrĂ© zobrazenĂ­ stĂĄvajĂ­cĂ­ch pƙekĂĄĆŸek a dopravnĂ­ zĂĄcpy." MĂ­nus: NeznĂĄ vĆĄechny dopravnĂ­ zĂĄcpy, nesprĂĄvnĂ© nebo zastaralĂ© zprĂĄvy. “
MagazĂ­n Auto Bild o Mercedes-Benz Comand Online: "StuttgartskĂĄ společnost pouĆŸĂ­vĂĄ detektor dopravnĂ­ zĂĄcpy TMC Pro." Kvalita zprĂĄv je jen mĂ­rně vyĆĄĆĄĂ­ neĆŸ kvalita TMC. NavigačnĂ­ systĂ©m hlĂĄsĂ­ dopravnĂ­ zĂĄcpy, kterĂ© jiĆŸ byly odstraněny, nebo na mĂ­stech, kde je provoz pomalĂœ. ZĂĄroveƈ pƙehlĂ­ĆŸĂ­ ostatnĂ­ postiĆŸenĂ­. NavigačnĂ­ systĂ©m je spolehlivĂœ pouze ve skutečnĂœch nebezpečích ... NavĂ­c: pƙehlednost seznamu zprĂĄv a pƙesnĂ© zobrazenĂ­ znĂĄmĂœch dopravnĂ­ch zĂĄcp. ““
MagazĂ­n auto motor und sport o Mercedes-Benz Comand Online: "Navigace, telefonovĂĄnĂ­, rĂĄdio: Comand Online bez problĂ©mĆŻ zvlĂĄdĂĄ zĂĄkladnĂ­ funkce, coĆŸ lze očekĂĄvat vzhledem k pƙíplatku pƙes 3500 eur." Těch několik mĂĄlo komplikovanĂœch online sluĆŸeb je zklamĂĄnĂ­m s ohledem na ƙadu funkcĂ­ nabĂ­zenĂœch konkurencĂ­. “
MagazĂ­n autoTEST o Mercedes-Benz Comand Online: "Plus: DobrĂ© zobrazenĂ­ stĂĄvajĂ­cĂ­ch pƙekĂĄĆŸek a dopravnĂ­ zĂĄcpy." MĂ­nus: NeznĂĄ vĆĄechny dopravnĂ­ zĂĄcpy, nesprĂĄvnĂ© nebo zastaralĂ© zprĂĄvy. “
MagazĂ­n connect o Mercedes-Benz Comand Online: "... Ve srovnĂĄnĂ­ se dvěma systĂ©my od Audi a BMW vypadĂĄ Comand trochu konzervativně; je stejně neochotnĂ© poskytovat informace jako dva konkurenti. ZnačenĂ­ dopravnĂ­ zĂĄcpy pƙipomĂ­nĂĄ kino s myĆĄĂ­, ale je čitelnějĆĄĂ­ a Mercedes ukazuje vĂ­ce informacĂ­ o dopravnĂ­ zĂĄcpě neĆŸ dva konkurenti s informacemi o dopravnĂ­ zĂĄcpě Inrix. Comand takĂ© neumoĆŸĆˆuje manuĂĄlnĂ­ zĂĄsah. “
MagazĂ­n connect o Mercedes-Benz Comand Online: "Mercedes zaujal takĂ© na tƙetĂ­m mĂ­stě krĂĄtkou dobou jĂ­zdy, kterĂĄ byla o pouhĂœch jedenĂĄct minut delĆĄĂ­ neĆŸ vĂ­těz testu." ... Na druhou stranu je mĂ©ně pƙíjemnĂĄ odchylka od pƙedpovědnĂ­ doby pƙíjezdu, kterĂĄ je zjevně pƙíliĆĄ vysokĂĄ s rozdĂ­lem těsně pod 3:30 hodin. Na oplĂĄtku se mi lĂ­bĂ­ kvalita informacĂ­ o dopravnĂ­ zĂĄcpě. ... JednoduchĂ© zachĂĄzenĂ­ s navigačnĂ­m systĂ©mem. ““

Specifikace Mercedes-Benz Comand Online:

servisDotykovĂĄ obrazovka
SoučástiAutorádia
NavigačnĂ­ systĂ©m
Hands free sada
RozhranĂ­Bluetooth
Internetu
Smartphone
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
64%
celkové hodnocení
64%

Videorecenze


smart Forfour Cool & Media-Paket [14]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
MagazĂ­nleden 20155 z 5 bodĆŻ
auto motor und sportleden 20155 z 5 bodĆŻ

Specifikace smart Forfour Cool & Media-Paket [14]:

servisHlasové ovlådåní
DotykovĂĄ obrazovka
Velikost obrazovky7 "
SoučástiAutorádia
NavigačnĂ­ systĂ©m
Hands free sada
RozhranĂ­USB port
Bluetooth
AUX vstup
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

VW up! RCD 215 und maps + more [11]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
MagazĂ­nduben 2014„velmi dobrĂ©â€œ
MagazĂ­nčervenec 2014„velmi dobrĂ©â€œ
auto motor und sportduben 2014„velmi dobrĂ©â€œ
AUTOStraßenverkehrčervenec 2014„velmi dobrĂ©â€œ

Specifikace VW up! RCD 215 und maps + more [11]:

servisHlasové ovlådåní
DotykovĂĄ obrazovka
SoučástiAutorádia
NavigačnĂ­ systĂ©m
Hands free sada
RozhranĂ­CD
Čtečka karet SD
Bluetooth
AUX vstup
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Skoda Fabia Infotainmentsystem Bolero [14]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
MagazĂ­nlistopad 20145 z 5 bodĆŻ
auto motor und sportlistopad 20145 z 5 bodĆŻ

Specifikace Skoda Fabia Infotainmentsystem Bolero [14]:

servisOvlĂĄdacĂ­ Panel na stƙedovĂ© konzole
Velikost obrazovky6,5 "
SoučástiAutorádia
Hands free sada
RozhraníČtečka karet SD
USB port
Bluetooth
Smartphone
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Porsche 911 Carrera S Porsche Communication Management inkl. Navigationsmodul [15]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
MagazĂ­nprosinec 20155 z 5 bodĆŻ
auto motor und sportprosinec 20155 z 5 bodĆŻ

Specifikace Porsche 911 Carrera S Porsche Communication Management inkl. Navigationsmodul [15]:

servisVolant
OvlĂĄdacĂ­ Panel na stƙedovĂ© konzole
Hlasové ovlådåní
DotykovĂĄ obrazovka
Velikost obrazovky7 "
SoučástiAutorádia
NavigačnĂ­ systĂ©m
Hands free sada
RozhranĂ­CD
DVD
Čtečka karet SD
USB port
Bluetooth
Internetu
AUX vstup
Smartphone
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

BMW 7er Connected Drive [15]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
Magazínƙíjen 20155 z 5 bodƯ
auto motor und sportƙíjen 20155 z 5 bodƯ

Specifikace BMW 7er Connected Drive [15]:

servisVolant
OvlĂĄdacĂ­ Panel na stƙedovĂ© konzole
SoučástiAutorádia
NavigačnĂ­ systĂ©m
Hands free sada
RozhranĂ­DVD
USB port
Internetu
Smartphone
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Audi Q7 MMI Navigation plus mit MMI touch + Audi connect + Audi phone box + Audi Smartphone Interface [15]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
Magazínčervenec 20155 z 5 bodƯ
auto motor und sportčervenec 20155 z 5 bodƯ

Specifikace Audi Q7 MMI Navigation plus mit MMI touch + Audi connect + Audi phone box + Audi Smartphone Interface [15]:

servisOvlĂĄdacĂ­ Panel na stƙedovĂ© konzole
Hlasové ovlådåní
DotykovĂĄ obrazovka
Velikost obrazovky8,3 "
SoučástiAutorádia
NavigačnĂ­ systĂ©m
Hands free sada
RozhranĂ­CD
DVD
Čtečka karet SD
USB port
Bluetooth
Internetu
AUX vstup
Smartphone
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

BMW 1er Radio BMW Professional + iDrive [15]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
auto motor und sportbƙezen 20155 z 5 bodƯ
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Mazda 2 MZD Connect + SD-Navigationssystem [15]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
auto motor und sportĂșnor 20154 z 4 bodĆŻ
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Renault Twingo Techno-Paket [14]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
auto motor und sportleden 20155 z 5 bodĆŻ
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Audi MMI Navigation plus mit MMI touch + Audi connect

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
connectlistopad 2015Car connect Urteil: 4 z 5 hvězd
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Jaguar InControl Touch

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
auto motor und sportsrpen 20154 z 5 bodĆŻ
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

BMW i-Drive (BMW 5er)

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
Magazínzáƙí 2004„doporučeno“
auto motor und sportzáƙí 2004„doporučeno“
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Videorecenze


BMW Navigationssystem Professional + ConnectedDrive Services + Real Time Traffic Information

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
connectlistopad 2015Car connect Urteil: 3,5 z 5 hvězd
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
70%
celkové hodnocení
70%

Volvo XC90 Sensus Navigationssystem + Volvo on Call mit WiFi-Hotspot [15]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
auto motor und sportčerven 20153 z 5 bodƯ
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
60%

Renault Espace R-Link 2 [15]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
auto motor und sportkvěten 20153 z 5 bodƯ
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
60%

Ford Mondeo Audiosystem CD mit Ford SYNC 2 [14]

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
auto motor und sportĂșnor 20153 z 5 bodĆŻ
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
60%

Ford SYNC 2

Redakční testy:

organizacedatum-hodnocenĂ­
Magazínlistopad 2015Car connect Urteil: 2 z 5 hvězd
connectlistopad 2015Car connect Urteil: 2 z 5 hvězd

Specifikace Ford SYNC 2:

servisHlasové ovlådåní
DotykovĂĄ obrazovka
Velikost obrazovky8"
SoučástiAutorádia
NavigačnĂ­ systĂ©m
Hands free sada
RozhranĂ­CD
Čtečka karet SD
USB port
Bluetooth
AUX vstup
Smartphone
uĆŸivatelskĂ© hodnocenĂ­
-%
odborné hodnocení
40%
celkové hodnocení
40%

Videorecenze


Jak poznat nejlepƥí Infotainment systém?

Infotainment systĂ©m je dĆŻleĆŸitou součástĂ­ modernĂ­ch vozidel. Jeho vĂœběr by měl bĂœt velmi ƙádně promyĆĄlenĂœ, aby vyhovoval vaĆĄim potƙebĂĄm. NejlepĆĄĂ­ systĂ©m by měl poskytovat jednoduchĂ©, intuitivnĂ­ ovlĂĄdĂĄnĂ­, modernĂ­ funkce a bezchybnou interakci s uĆŸivatelem. TakĂ© by měl bĂœt spolehlivĂœ a poskytovat kvalitnĂ­ zvuk a obraz.
  • JednoduchĂ©, intuitivnĂ­ ovlĂĄdĂĄnĂ­
  • ModernĂ­ funkce
  • BezchybnĂĄ interakce s uĆŸivatelem
  • Spolehlivost
  • KvalitnĂ­ zvuk a obraz

Vybíråme: Infotainment systém

Dalƥí ze stejné kategorie

Srovnat ceny na Heurece »