Motocyklové zámky

Motocyklov√© z√°mky jsou speci√°ln√≠ z√°mky, kter√© jsou urńćeny k ochranńõ motocyklŇĮ pŇôed odcizen√≠m. Jejich hlavn√≠m parametrem je jejich schopnost uzamknout motocykl a zamezit tak jeho odcizen√≠. NejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ v√Ĺhodou motocyklov√Ĺch z√°mkŇĮ je jejich odolnost vŇĮńći rŇĮzn√Ĺm typŇĮm kr√°deŇĺ√≠. Z√°mky jsou obvykle vyrobeny z kvalitn√≠ch materi√°lŇĮ, jako je ocel nebo hlin√≠k, kter√© poskytuj√≠ dostateńćnou s√≠lu a odolnost. Nev√Ĺhodou motocyklov√Ĺch z√°mkŇĮ je, Ňĺe jsou obvykle velmi drah√© a mohou b√Ĺt n√°rońćn√© na instalaci.

Obsah:

Nejprod√°vanńõjŇ°√≠ podle

TOP 1:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 2:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 3:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć

Nejlépe hodnocené produkty

Motocyklov√© z√°mky seŇôazen√© podle v√Ĺsledku v odborn√Ĺch testech, kde byly srovn√°v√°ny oproti jejich konkurenci. V √ļvahu tak√© bereme uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠ napŇô√≠ńć internetem.

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćerven 2010Hodnocen√≠ spolehlivosti
Magaz√≠nbŇôezen 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
2R√§derńćerven 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
MOTORRADbŇôezen 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
100%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nkvńõten 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Magaz√≠nbŇôezen 2005‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
MOTORRADbŇôezen 2005‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Tourenfahrerkvńõten 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Magaz√≠n MOTORRAD o Abus Granit Extreme: "... drah√© a absolutnńõ bezpeńćn√© U-lock." ... ‚Äú
Magaz√≠n Tourenfahrer o Abus Granit Extreme: Granit Extreme od spoleńćnosti Abus odpov√≠d√° sv√©mu jm√©nu. Velk√Ĺ a tńõŇĺk√Ĺ z√°mek splŇąuje i ty nejvyŇ°Ň°√≠ poŇĺadavky a snadno vydrŇĺ√≠ vŇ°echny bńõŇĺn√© n√°stroje. U-lock klasifikovan√Ĺ podle SRA tak√© proch√°z√≠ n√°rońćn√Ĺmi testy, jako jsou testovac√≠ rutiny francouzsk√Ĺch pojiŇ°Ň•oven. Svńõteln√Ĺ kl√≠ńć je souńć√°st√≠ dod√°vky. - Shrnuto naŇ°√≠m redakńćn√≠m t√Ĺmem.

Specifikace Abus Granit Extreme:

Typ U-z√°mek
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
94%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nleden 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Magaz√≠nkvńõten 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
MOTORRADleden 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Tourenfahrerkvńõten 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Magaz√≠n MOTORRAD o Abus Granit Sledg 77: ‚ÄěKvalita se vypl√°c√≠: ABUS Sledg 77 se sv√Ĺm chytr√Ĺm uzamykac√≠m syst√©mem je trvale skvńõl√Ĺ produkt z hlediska manipulace a bezpeńćnosti. Kvalita vŇ°ak stoj√≠. ‚Äú
Magaz√≠n Tourenfahrer o Abus Granit Sledg 77: Sledg 77 se vyznańćuje zejm√©na svou robustnost√≠ a ochranou proti kr√°deŇĺi. V praktick√© zkouŇ°ce ńćasopisu Ňôidińć z√°jezdu nebylo moŇĺn√© z√°mek rozb√≠t. N√°Ňôad√≠ na nńõm t√©mńõŇô nenajde Ňĺ√°dn√Ĺ v√Ĺchoz√≠ bod a 1,3 cm dlouh√Ĺ zajiŇ°Ň•ovac√≠ Ň°roub je chr√°nńõn proti pokusŇĮm o jeho otevŇôen√≠ zajiŇ°tńõn√≠m. I po ne√ļspńõŇ°n√©m pouŇĺit√≠ n√°strojŇĮ je z√°mek st√°le plnńõ funkńćn√≠. V√Ĺrobce Abus obsahuje v balen√≠ kabel pro pŇôipomenut√≠. - Shrnuto naŇ°√≠m redakńćn√≠m t√Ĺmem.

Specifikace Abus Granit Sledg 77:

Typ Z√°mek brzdov√©ho kotouńće
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
94%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nsrpen 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Magaz√≠nkvńõten 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Fahrrad Newssrpen 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Tourenfahrerkvńõten 2010‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Magaz√≠n Tourenfahrer o Abus Granit X-Plus: Granit X-Plus odolal vŇ°em pokusŇĮm o prŇĮlom v praktick√©m testu ńćasopisu Tourenfahrer. I po intenzivn√≠ch √ļprav√°ch pokrańćovala v pr√°ci bez omezen√≠. U-lock je tedy um√≠stńõn jako cenovńõ dostupn√° alternativa k drah√Ĺm a tńõŇĺk√Ĺm konkurenńćn√≠m v√ĹrobkŇĮm. Pńõkn√Ĺm detailem je dod√°van√Ĺ svńõteln√Ĺ kl√≠ńć. - Shrnuto naŇ°√≠m redakńćn√≠m t√Ĺmem.

Specifikace Abus Granit X-Plus:

Hmotnostg
Lnge230 mm
Typ U-z√°mek
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
85.5%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
92.75%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nŇô√≠jen 201583%
TourenfahrerŇô√≠jen 201583%
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
88.5%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nŇô√≠jen 201586%
TourenfahrerŇô√≠jen 201586%
TourenfahrerŇô√≠jen 201586%

Specifikace Abus Granit:

Typ U-z√°mek
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
91.5%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
88.25%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠n√ļnor 201310 z 15 bodŇĮ
Magaz√≠nleden 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Magaz√≠nŇô√≠jen 201583%
MOTORRADleden 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Motorrad News√ļnor 201310 z 15 bodŇĮ
TourenfahrerŇô√≠jen 201583%

Specifikace Abus Granit Detecto X-Plus 8077:

Typ Z√°mek brzdov√©ho kotouńće
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
87%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nduben 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Magaz√≠nńćervenec 2013Sicherheit: 5 z 6 bodŇĮ
Magaz√≠nńćerven 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
bikersjournal.debŇôezen 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
bikersjournal.debŇôezen 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
MO Motorrad Magazinńćerven 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Motorradfahrerduben 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Tourenfahrerńćervenec 2013Sicherheit: 5 z 6 bodŇĮ

Specifikace Abus Detecto 7000 RS:

Typ Z√°mek brzdov√©ho kotouńće
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
89.5%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
86.75%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nduben 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Magaz√≠nńćervenec 2013Sicherheit: 5 z 6 bodŇĮ
Magaz√≠nńćerven 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
MO Motorrad Magazinńćerven 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Motorradfahrerduben 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Tourenfahrerńćervenec 2013Sicherheit: 5 z 6 bodŇĮ
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
89.5%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
86.75%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
aktiv Radfahren√ļnor 2015bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
CYCLEkvńõten 2015bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Tourenfahrerńćervenec 2013Sicherheit: 5 z 6 bodŇĮ
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
86%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Motorradfahrerduben 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Tourenfahrerńćervenec 2013Sicherheit: 5 z 6 bodŇĮ
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
86%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MOTORRADleden 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
Motorrad News√ļnor 201311 z 15 bodŇĮ
Motorradfahrerduben 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Tourenfahrerńćervenec 2013Sicherheit: 4 z 6 bodŇĮ
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
85%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
TourenfahrerŇô√≠jen 201580%
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
84%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MOTORRADleden 2016‚Äědobr√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Tourenfahrerkvńõten 2010‚Äědobr√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
TourenfahrerŇô√≠jen 201557%
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
84%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
72%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MOTORRADleden 2016‚Äědostateńćn√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
40%
celkové hodnocení
64%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MOTORRADbŇôezen 2010‚Äěchvalitebn√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
64%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
62%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magazínleden 2013zatím nehodnoceno
Tourenfahrerkvńõten 2010‚Äědostateńćn√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
48%
odborné hodnocení
40%
celkové hodnocení
44%

Videorecenze


Abus Element

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MOTORRADleden 2016‚Äědostateńćn√©‚Äú
Motorrad News√ļnor 20139 z 15 bodŇĮ
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
82.5%
odborné hodnocení
50%
celkové hodnocení
66.25%

Videorecenze


Jak poznat nejlepŇ°√≠ motocyklov√© z√°mky

Pokud hled√°te nejlepŇ°√≠ motocyklov√© z√°mky, mńõli byste zv√°Ňĺit nńõkolik rŇĮzn√Ĺch parametrŇĮ. Tyto parametry by mńõly zahrnovat:
  1. Materi√°l - kter√Ĺ materi√°l je nejvhodnńõjŇ°√≠ pro vaŇ°e potŇôeby?
  2. Ochrana proti kr√°deŇĺi - jak moc je z√°mek odoln√Ĺ proti kr√°deŇĺi?
  3. Cena - jakou cenu jste ochotni zaplatit?
  4. Kvalita - jakou kvalitu ońćek√°v√°te?
  5. Z√°ruka - jakou z√°ruku poskytuje v√Ĺrobce?

Vybíráme: Motocyklové zámky

DalŇ°√≠ ze stejn√© kategorie

Srovnat ceny na Heurece »