Nejprod√°vanńõjŇ°√≠ podle

TOP 1:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 2:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 3:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć

Nejlépe hodnocené produkty

Motocyklov√© z√°mky seŇôazen√© podle v√Ĺsledku v odborn√Ĺch testech, kde byly srovn√°v√°ny oproti jejich konkurenci. V √ļvahu tak√© bereme uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠ napŇô√≠ńć internetem.

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
100%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%

Magaz√≠n MOTORRAD o Abus Granit Extreme: "... drah√© a absolutnńõ bezpeńćn√© U-lock." ... ‚Äú
Magaz√≠n Tourenfahrer o Abus Granit Extreme: Granit Extreme od spoleńćnosti Abus odpov√≠d√° sv√©mu jm√©nu. Velk√Ĺ a tńõŇĺk√Ĺ z√°mek splŇąuje i ty nejvyŇ°Ň°√≠ poŇĺadavky a snadno vydrŇĺ√≠ vŇ°echny bńõŇĺn√© n√°stroje. U-lock klasifikovan√Ĺ podle SRA tak√© proch√°z√≠ n√°rońćn√Ĺmi testy, jako jsou testovac√≠ rutiny francouzsk√Ĺch pojiŇ°Ň•oven. Svńõteln√Ĺ kl√≠ńć je souńć√°st√≠ dod√°vky. - Shrnuto naŇ°√≠m redakńćn√≠m t√Ĺmem.

Specifikace Abus Granit Extreme:

Typ U-z√°mek
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
94%

Videorecenze


Magaz√≠n MOTORRAD o Abus Granit Sledg 77: ‚ÄěKvalita se vypl√°c√≠: ABUS Sledg 77 se sv√Ĺm chytr√Ĺm uzamykac√≠m syst√©mem je trvale skvńõl√Ĺ produkt z hlediska manipulace a bezpeńćnosti. Kvalita vŇ°ak stoj√≠. ‚Äú
Magaz√≠n Tourenfahrer o Abus Granit Sledg 77: Sledg 77 se vyznańćuje zejm√©na svou robustnost√≠ a ochranou proti kr√°deŇĺi. V praktick√© zkouŇ°ce ńćasopisu Ňôidińć z√°jezdu nebylo moŇĺn√© z√°mek rozb√≠t. N√°Ňôad√≠ na nńõm t√©mńõŇô nenajde Ňĺ√°dn√Ĺ v√Ĺchoz√≠ bod a 1,3 cm dlouh√Ĺ zajiŇ°Ň•ovac√≠ Ň°roub je chr√°nńõn proti pokusŇĮm o jeho otevŇôen√≠ zajiŇ°tńõn√≠m. I po ne√ļspńõŇ°n√©m pouŇĺit√≠ n√°strojŇĮ je z√°mek st√°le plnńõ funkńćn√≠. V√Ĺrobce Abus obsahuje v balen√≠ kabel pro pŇôipomenut√≠. - Shrnuto naŇ°√≠m redakńćn√≠m t√Ĺmem.

Specifikace Abus Granit Sledg 77:

Typ Z√°mek brzdov√©ho kotouńće
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
94%

Videorecenze


Magaz√≠n Tourenfahrer o Abus Granit X-Plus: Granit X-Plus odolal vŇ°em pokusŇĮm o prŇĮlom v praktick√©m testu ńćasopisu Tourenfahrer. I po intenzivn√≠ch √ļprav√°ch pokrańćovala v pr√°ci bez omezen√≠. U-lock je tedy um√≠stńõn jako cenovńõ dostupn√° alternativa k drah√Ĺm a tńõŇĺk√Ĺm konkurenńćn√≠m v√ĹrobkŇĮm. Pńõkn√Ĺm detailem je dod√°van√Ĺ svńõteln√Ĺ kl√≠ńć. - Shrnuto naŇ°√≠m redakńćn√≠m t√Ĺmem.

Specifikace Abus Granit X-Plus:

Hmotnost1464 g
délka230 mm
Typ U-z√°mek
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
85.5%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
92.75%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
88.5%

Videorecenze


Specifikace Abus Granit:

Typ U-z√°mek
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
91.5%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
88.25%

Specifikace Abus Granit Detecto X-Plus 8077:

Typ Z√°mek brzdov√©ho kotouńće
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
87%

Videorecenze


Specifikace Abus Detecto 7000 RS:

Typ Z√°mek brzdov√©ho kotouńće
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
89.5%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
86.75%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
89.5%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
86.75%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
86%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
86%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
90%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
85%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
84%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
84%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
72%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
88%
odborné hodnocení
40%
celkové hodnocení
64%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
64%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
62%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
48%
odborné hodnocení
40%
celkové hodnocení
44%

Videorecenze


Abus Element

Abus Element

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
82.5%
odborné hodnocení
50%
celkové hodnocení
66.25%

Videorecenze


Vybíráme: Motocyklové zámky

DalŇ°√≠ ze stejn√© kategorie

Srovnat ceny na Heurece »