Nejprod√°vanńõjŇ°√≠ podle

TOP 1:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 2:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 3:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć

Nejlépe hodnocené produkty

7.1 HiFi pŇôij√≠mańć seŇôazen√© podle v√Ĺsledku v odborn√Ĺch testech, kde byly srovn√°v√°ny oproti jejich konkurenci. V √ļvahu tak√© bereme uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠ napŇô√≠ńć internetem.

Magaz√≠n AUDIO TEST o NAD T777 V3: Kvalita reprodukce: 58 ze 60 bodŇĮ; ZaŇô√≠zen√≠ / zpracov√°n√≠: 17 z 20 bodŇĮ; Snadn√© pouŇĺit√≠: 10 z 10; Cena / v√Ĺkon: 9 z 10 bodŇĮ.

Specifikace NAD T777 V3:

12V spouŇ°Ň•k dispozici
AirPlaychybí
AirPlay 2chybí
Analogov√Ĺ (cinch)k dispozici
Analogov√Ĺ (jack)chyb√≠
Banánové klipychybí
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)k dispozici
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videochybí
Kompozitní videochybí
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
40%
odborné hodnocení
97%
celkové hodnocení
68.5%

Videorecenze


Specifikace Arcam AVR450:

12V spouŇ°Ň•k dispozici
AirPlaychybí
AUX (pŇôedn√≠)chyb√≠
Banánové klipychybí
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videochybí
Kompozitní videochybí
Digitální audio (koaxiální)k dispozici
Digitální audio (optické)k dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
97%
celkové hodnocení
97%

Magaz√≠n AUDIO o Arcam AVR400: "Plus: OtevŇôen√Ĺ, upŇô√≠mn√Ĺ zvuk s pohonem a citem. M√≠nus: Pomal√Ĺ provoz pŇôehr√°vańće m√©di√≠. ‚Äú
Magaz√≠n Heimkino o Arcam AVR400: "S AVR400 vyvinula spoleńćnost Arcam prvotŇô√≠dn√≠ pŇôij√≠mańć referenńćn√≠ tŇô√≠dy za velmi n√≠zkou cenu." Od t√©to chv√≠le bude nov√° hvńõzda na obloze dom√°c√≠ho kina poh√°nńõt referenńćn√≠ kino HOMEKINO a bude mńõŇô√≠tkem pro dalŇ°√≠ zaŇô√≠zen√≠ v t√©to cenov√© kategorii! ‚Äú

Specifikace Arcam AVR400:

12V spouŇ°Ň•k dispozici
AirPlaychybí
AUX (pŇôedn√≠)chyb√≠
Banánové klipychybí
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videochybí
Kompozitní videochybí
Digitální audio (koaxiální)k dispozici
Digitální audio (optické)k dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
97%
celkové hodnocení
97%

Videorecenze


Magaz√≠n audiovision o Arcam FMJ AVR390: "Drah√Ĺ z√°kladn√≠ pŇôij√≠mańć spoleńćnosti Arcam zaujme sv√Ĺm vysoce kvalitn√≠m zpracov√°n√≠m, vynikaj√≠c√≠m zvukem v prostoru a stereu a dostateńćn√Ĺm v√Ĺkonem." U tŇô√≠dy B vŇ°ak pomńõrnńõ skromn√© multimedi√°ln√≠ vybaven√≠ stoj√≠ cenn√© body. ‚Äú
Magaz√≠n Heimkino o Arcam FMJ AVR390: "AVR390 od spoleńćnosti Arcam hraje v√Ĺbornńõ v dom√°c√≠m kinńõ a je ide√°ln√≠ pro vŇ°echny, kteŇô√≠ hledaj√≠ nejlepŇ°√≠ moŇĺn√Ĺ zvuk pro svou filmovou a hudebn√≠ sb√≠rku." D√≠ky vysoce efektivn√≠mu kalibrańćn√≠mu softwaru je moŇĺn√Ĺ neuvńõŇôitelnńõ pŇôesn√Ĺ zvukov√Ĺ obraz s dokonal√Ĺm nańćasov√°n√≠m. Jsme velmi r√°di, Ňĺe mŇĮŇĺeme doporuńćit - AVR390 si skuteńćnńõ vyslouŇĺil ‚Äězvukov√Ĺ tip‚Äú. ‚Äú
Magaz√≠n i-fidelity.net o Arcam FMJ AVR390: "... SamozŇôejmńõ, 2 400 eur nen√≠ v√Ĺhodn√° koupńõ." Kupuj√≠c√≠ si ale mohou uŇĺ√≠t v√Ĺkonn√Ĺ pŇôij√≠mańć s vynikaj√≠c√≠m zpracov√°n√≠m. Kalibrańćn√≠ syst√©m Dirac Live hraje v nejvyŇ°Ň°√≠ tŇô√≠dńõ a je lahŇĮdkou pro ambici√≥zn√≠ uŇĺivatele a posluchańće hudby, kteŇô√≠ chtńõj√≠ dr√°Ňĺdit posledn√≠ procento ze sv√Ĺch reproduktorŇĮ. Pr√°vńõ tato klientela se obvykle r√°da vzd√°v√° multimedi√°ln√≠ch z√°ŇĺitkŇĮ. Arcam je v t√©to discipl√≠nńõ trochu opatrn√Ĺ. ... ‚Äú

Specifikace Arcam FMJ AVR390:

12V spouŇ°Ň•k dispozici
AirPlaychybí
AUX (pŇôedn√≠)k dispozici
Banánové klipychybí
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videochybí
Kompozitní videochybí
Digitální audio (koaxiální)k dispozici
Digitální audio (optické)k dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
94%
celkové hodnocení
94%

Videorecenze


Specifikace NAD T 777:

12V spouŇ°Ň•k dispozici
AirPlaychybí
AUX (pŇôedn√≠)k dispozici
Banánové klipychybí
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videok dispozici
Kompozitní videochybí
Digitální audio (koaxiální)k dispozici
Digitální audio (optické)k dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
90%

Specifikace Sony STR-DN1010:

AirPlaychybí
DLNAchybí
FlareConnectchybí
ChromeCastchybí
MHLchybí
Miracastchybí
MusicCastchybí
Ovládání pomocí smartphonuchybí
WiFi Directchybí
3D pŇôevodchyb√≠
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
100%
odborné hodnocení
74%
celkové hodnocení
87%

Specifikace NAD T 748:

AirPlaychybí
DLNAchybí
FlareConnectchybí
ChromeCastchybí
MHLchybí
Miracastchybí
MusicCastchybí
Ovládání pomocí smartphonuchybí
WiFi Directchybí
3D pŇôevodchyb√≠
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
80%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
82.5%

Videorecenze


Specifikace Denon AVR-X2200W:

12V spouŇ°Ň•chyb√≠
AirPlayk dispozici
AUX (pŇôedn√≠)chyb√≠
Banánové klipychybí
Bluetoothk dispozici
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videok dispozici
Kompozitní videochybí
Digitální audio (koaxiální)chybí
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
68%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
76.5%

Videorecenze


Magaz√≠n Area DVD o Denon AVR-X2000: Kromńõ velmi vysok√© √ļrovnńõ stability a kontrolovan√©ho pŇôehr√°v√°n√≠ i na hlasitńõjŇ°√≠ √ļrovni Denon AVR-X2000 pŇôesvńõdńć√≠ velmi dobrou konverz√≠ filmov√©ho materi√°lu. Zvuk s dŇĮrazem nab√≠z√≠ mnoho detailŇĮ. - Shrnuto naŇ°√≠m redakńćn√≠m t√Ĺmem.
Magaz√≠n audiovision o Denon AVR-X2000: "Denon je doporuńćen√Ĺ pŇôij√≠mańć stŇôedn√≠ tŇô√≠dy, kter√Ĺ zaujme pŇôedevŇ°√≠m v√Ĺkonnou automatickou kalibrac√≠, rozs√°hl√Ĺm vybaven√≠m a pohodln√Ĺm ovl√°d√°n√≠m." Tńõsnńõ minul testovac√≠ v√≠tńõzstv√≠. ‚Äú
Magaz√≠n audiovision o Denon AVR-X2000: ‚Äě... Pokud jde o multim√©dia, AVR-X 2000 boduje sv√Ĺm zvukov√Ĺm pŇôehr√°vańćem USB / DLNA. PŇôij√≠mańć pŇôij√≠m√° sign√°ly 4K a mńõn√≠ se na rozliŇ°en√≠ 4K. Automatick√° kalibrace pŇôesnńõ nastav√≠ √ļroveŇą a vzd√°lenost vŇ°ech reproduktorŇĮ a vytvoŇô√≠ dokonal√Ĺ prostorov√Ĺ zvuk. I pŇôi stereofonn√≠m pŇôehr√°v√°n√≠ Denon zaujme svou neutralitou, vyv√°Ňĺenost√≠ a smyslem pro detail. ‚Äú
Magaz√≠n audiovision o Denon AVR-X2000: LaboratoŇô mńõŇôen√≠: ‚Äědobr√°‚Äú (18 z 25 bodŇĮ); Poslechov√Ĺ test: "dobr√Ĺ" (30 ze 40 bodŇĮ); Materi√°l a zpracov√°n√≠: ‚Äěuspokojiv√©‚Äú (3 z 5 bodŇĮ); Cvińćen√≠: ‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (9 z 10 bodŇĮ); Vybaven√≠: ‚Äědobr√©‚Äú (16 z 20 bodŇĮ).
Magaz√≠n Heimkino o Denon AVR-X2000: "BlahopŇôejeme Denonu k tomuto vŇ°estrannńõ √ļspńõŇ°n√©mu AV pŇôij√≠mańći!" Zaujme prvotŇô√≠dn√≠m zvukem, jednoduch√Ĺm ovl√°d√°n√≠m a Ňôadou modern√≠ho vybaven√≠. ‚Äú
Magaz√≠n HiFi Test o Denon AVR-X2000: "Plus: vynikaj√≠c√≠ zvuk; velmi dobr√© vybaven√≠; pńõkn√© provozn√≠ menu. M√≠nus: -. "
Magaz√≠n PLAYER o Denon AVR-X2000: Zvuk (40%): 1+; LaboratoŇô (10%): 1,2; Praxe (25%): 1,0; Vybaven√≠ (25%): 1.1.
Magaz√≠n stereoplay o Denon AVR-X2000: ‚ÄěV√Ĺkonn√Ĺ 7kan√°lov√Ĺ v√Ĺkonov√Ĺ zesilovańć se dvńõma nap√°jec√≠mi zdroji, spoleńćn√Ĺm nap√°jen√≠m stŇôedov√©ho kan√°lu, symetrick√Ĺmi XLR vstupy a cinch v√Ĺstupy pro smyńćkov√°n√≠. Zn√≠ to mocnńõ, pŇôesnńõ a hudebnńõ. ‚Äú
Magaz√≠n Stiftung Warentest o Denon AVR-X2000: Zesilovańć (25%): "uspokojiv√Ĺ" (3.3); FM r√°dio (10%): ‚Äědobr√©‚Äú (1,8); Internetov√© r√°dio (10%): ‚Äědobr√©‚Äú (2,1); Video (10%): ‚Äědobr√©‚Äú (2.4); Manipulace (25%): ‚Äědobr√°‚Äú (2,1); Vlastnosti prostŇôed√≠ (10%): ‚Äědostateńćn√©‚Äú (3.6); VŇ°estrannost (10%): ‚Äědobr√°‚Äú (1,7).
Magaz√≠n trenddokument o Denon AVR-X2000: "Hranińć√≠ to s drzost√≠, kolik technologie a pŇôedevŇ°√≠m jak√© jsou moŇĺnosti v Denonu." Nen√≠ to tak d√°vno, co byste za takov√Ĺ bal√≠ńćek chtńõli d√°t na stŇĮl jasnńõ ńćtyŇôcifernou ńć√°stku, ale AVR-X 2000 stoj√≠ jen 599 eur. Jinde mŇĮŇĺete z√≠skat nepochybnńõ pńõknńõ vyroben√© retro r√°dio, zde srdce AV syst√©mu. ... ‚Äú
Magaz√≠n video o Denon AVR-X2000: ‚ÄěNen√≠ to z√°zrańćn√© vybaven√≠, ale ani sparŇ•ansk√©, boduje snadn√Ĺm pouŇĺit√≠m a zvukov√Ĺmi hus√≠mi hrbolky.‚Äú

Specifikace Denon AVR-X2000:

12V spouŇ°Ň•chyb√≠
AirPlayk dispozici
AUX (pŇôedn√≠)chyb√≠
Banánové klipychybí
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videok dispozici
Kompozitní videok dispozici
Digitální audio (koaxiální)chybí
Digitální audio (optické)k dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
78%
odborné hodnocení
74%
celkové hodnocení
76%

Specifikace Denon AVR-X3100W:

12V spouŇ°Ň•chyb√≠
AirPlayk dispozici
AUX (pŇôedn√≠)chyb√≠
Banánové klipychybí
Bluetoothk dispozici
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videok dispozici
Kompozitní videochybí
Digitální audio (koaxiální)k dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
58%
odborné hodnocení
94%
celkové hodnocení
76%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
68%
odborné hodnocení
78%
celkové hodnocení
73%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
87%
odborné hodnocení
55%
celkové hodnocení
71%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
55%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
69.5%

Videorecenze


uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
62.5%
odborné hodnocení
71%
celkové hodnocení
66.75%

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
40%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
65%

Cambridge Audio CXR120

Cambridge Audio CXR120

Specifikace Cambridge Audio CXR120:

12V spouŇ°Ň•k dispozici
AirPlaychybí
AUX (pŇôedn√≠)k dispozici
Banánové klipychybí
Bluetoothchybí
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)k dispozici
Kompozitní videochybí
Kompozitní videochybí
Digitální audio (koaxiální)k dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
87%

Denon AVR-3312

Denon AVR-3312

Specifikace Denon AVR-3312:

12V spouŇ°Ň•k dispozici
AirPlayk dispozici
AUX (pŇôedn√≠)chyb√≠
Banánové klipychybí
Cinch (pŇôed v√Ĺstupem)chyb√≠
Cinch (Rec)chybí
Kompozitní videok dispozici
Kompozitní videok dispozici
Digitální audio (koaxiální)k dispozici
Digitální audio (optické)k dispozici
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
60%
odborné hodnocení
94%
celkové hodnocení
77%

Videorecenze


Denon AVR-2312

Denon AVR-2312

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
60%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
73.5%

Videorecenze


Denon AVR-1912

Denon AVR-1912

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
61%
odborné hodnocení
71%
celkové hodnocení
66%

Sony STR-DH820

Sony STR-DH820

uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
61%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
61%

Videorecenze


Vyb√≠r√°me: 7.1 HiFi pŇôij√≠mańć

DalŇ°√≠ ze stejn√© kategorie

Srovnat ceny na Heurece »