Gadgety

Gadgety jsou mal√© elektronick√© zaŇô√≠zen√≠, kter√© slouŇĺ√≠ ke zv√ĹŇ°en√≠ pohodl√≠ a produktivity. Jsou obvykle vybaveny technologiemi jako je Bluetooth, Wi-Fi a NFC, kter√© umoŇĺŇąuj√≠ bezdr√°tov√Ĺ pŇôenos dat mezi zaŇô√≠zen√≠mi. NejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠mi parametry, kter√© by mńõly b√Ĺt zohlednńõny pŇôi v√Ĺbńõru gadgetu, jsou v√Ĺkon, velikost, v√ĹdrŇĺ baterie a cena. Hlavn√≠ v√Ĺhodou gadgetŇĮ je jejich mal√° velikost a snadn√© pouŇĺit√≠, coŇĺ v√°m umoŇĺŇąuje pracovat a z√°roveŇą uŇĺ√≠vat si svobody, kterou pŇôin√°Ň°√≠ b√Ĺt mobiln√≠. Nev√Ĺhodou je, Ňĺe jsou obvykle velmi drah√© a mohou b√Ĺt n√°chyln√© k poŇ°kozen√≠.

Obsah:

Nejprod√°vanńõjŇ°√≠ podle

TOP 1:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 2:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 3:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć

Nejlépe hodnocené produkty

Gadgety seŇôazen√© podle v√Ĺsledku v odborn√Ĺch testech, kde byly srovn√°v√°ny oproti jejich konkurenci. V √ļvahu tak√© bereme uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠ napŇô√≠ńć internetem.

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćervenec 2019Hodnocen√≠ spolehlivosti
Magaz√≠nŇô√≠jen 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
askGeorge.comńćervenec 2019‚Äěchvalitebn√©‚Äú (2,5)
EffizienzGurus.deŇô√≠jen 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Technic3DŇô√≠jen 2010bez v√Ĺsledn√© zn√°mky

Specifikace Arctic Breeze Mobile :

TypUSB ventil√°tor
Nalezeno tak√© pod n√°sleduj√≠c√≠mi ńć√≠sly modelŇĮ:ARCTIC BREEZE MOBILE
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
83.5%
odborné hodnocení
70%
celkové hodnocení
76.75%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magazínleden 2017známka:2,6
Magaz√≠nŇô√≠jen 2018‚Äědobr√©‚Äú (1,8)
MAC LIFEleden 2017zn√°mka:2,6
SFT-MagazinŇô√≠jen 2018‚Äědobr√©‚Äú (1,8)
Magaz√≠n MAC LIFE o Tile Slim: ‚ÄěPlus: kompaktn√≠, funkńćn√≠, dvńõ velikosti. M√≠nus: produkt na jedno pouŇĺit√≠, Ňĺ√°dn√© vyhled√°v√°n√≠ pomoc√≠ prohl√≠Ňĺeńće. ‚Äú
Magaz√≠n SFT-Magazin o Tile Slim: "Plus: tenk√Ĺ a mal√Ĺ; Funkce vyhled√°v√°n√≠ mobiln√≠ch telefonŇĮ. M√≠nus: baterii nelze vymńõnit; Vzd√°lenost je relativnńõ mal√°. ‚Äú

Specifikace Tile Slim:

TypPípátko
Nalezeno tak√© pod n√°sleduj√≠c√≠mi ńć√≠sly modelŇĮ:EC
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
51%
odborné hodnocení
75%
celkové hodnocení
63%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nz√°Ňô√≠ 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,4)
SFT-Magazinz√°Ňô√≠ 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,4)
Magaz√≠n SFT-Magazin o Sphero SPRK+: ‚ÄěPlus: vodotńõsn√Ĺ a n√°razuvzdorn√Ĺ; Dobr√© ovl√°d√°n√≠ pomoc√≠ smartphonu; Nauńćte se programovat prostŇôednictv√≠m aplikace. M√≠nus: Z dlouhodob√©ho hlediska trochu monot√≥nn√≠. ‚Äú

Specifikace Sphero SPRK+:

popisRobotick√Ĺ m√≠ńć
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
71%
odborné hodnocení
92%
celkové hodnocení
81.5%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠n√ļnor 2014‚Äědobr√©‚Äú (4 z 5 bodŇĮ)
Magaz√≠nleden 20144 z 5 hvńõzd
Magaz√≠nbŇôezen 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Android Magazin√ļnor 2014‚Äědobr√©‚Äú (4 z 5 bodŇĮ)
E-MEDIAprosinec 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
iPhone Lifeduben 2014zn√°mka:2,0
iPhoneMAGAZINbŇôezen 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Mac & ileden 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Android Magazin√ļnor 2014‚Äědobr√©‚Äú (4 z 5 bodŇĮ)
E-MEDIAprosinec 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
iPhone Lifeduben 2014zn√°mka:2,0
iPhoneMAGAZINbŇôezen 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Mac & ileden 2014bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
PocketPC.chlistopad 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
SFT-Magazinlistopad 2013‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,4)
trenddokumentleden 20144 z 5 hvńõzd
PocketPC.chlistopad 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
SFT-Magazinlistopad 2013‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,4)
trenddokumentleden 20144 z 5 hvńõzd
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
61%
odborné hodnocení
82%
celkové hodnocení
71.5%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nprosinec 20104,5 z 6 bodŇĮ
Magaz√≠n√ļnor 20126 z 6 hvńõzd
MAC easyprosinec 20104,5 z 6 bodŇĮ
MAC easy√ļnor 20126 z 6 hvńõzd
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
61%
odborné hodnocení
70%
celkové hodnocení
65.5%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nduben 2015‚Äědostateńćn√©‚Äú (3,9)
Magaz√≠nkvńõten 2015‚Äěchvalitebn√©‚Äú (2,72)
Basic TutorialsbŇôezen 2015bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Audio Video Foto Bildkvńõten 2015‚Äěchvalitebn√©‚Äú (2,72)
Basic TutorialsbŇôezen 2015bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Computer Bildduben 2015‚Äěchvalitebn√©‚Äú (2,72)
PocketPC.chńćerven 2015bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
SFT-Magazinduben 2015‚Äědostateńćn√©‚Äú (3,9)
PocketPC.chńćerven 2015bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Magaz√≠n Audio Video Foto Bild o Gigaset G-tag: ‚Äě... ve spojen√≠ se smartphonem pŇôes Bluetooth bezplatn√° aplikace ... zobrazuje pŇôibliŇĺnou vzd√°lenost k mal√©mu G-tagu aŇĺ do pŇôibliŇĺnńõ deseti metrŇĮ. JelikoŇĺ nepŇôehr√°v√° zvuk, jedin√Ĺ zpŇĮsob, jak naj√≠t mal√Ĺ pŇôedmńõt, jako je svazek kl√≠ńćŇĮ, je pŇôibl√≠Ňĺit se k nńõmu proch√°zkou. Na druhou stranu je ide√°ln√≠ napŇô√≠klad jako vyhled√°vańć parkovac√≠ho m√≠sta: pokud dojde k pŇôeruŇ°en√≠ pŇôipojen√≠ Bluetooth, aplikace si pamatuje polohu GPS. ‚Äú
Magaz√≠n SFT-Magazin o Gigaset G-tag: "Plus: Robustn√≠ konstrukce." M√≠nus: um√≠stńõn√≠ pomńõrnńõ hrub√©; ŇĹ√°dn√Ĺ vestavńõn√Ĺ reproduktor; Nucen√° aktivace online. ‚Äú

Specifikace Gigaset G-tag:

TypPípátko
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
64%
odborné hodnocení
58%
celkové hodnocení
61%

Videorecenze


iVoler Aluminium Mini USB Ventilator 4 Zoll

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćervenec 2019‚Äědobr√©‚Äú (1,5)
askGeorge.comńćervenec 2019‚Äědobr√©‚Äú (1,5)

Specifikace iVoler Aluminium Mini USB Ventilator 4 Zoll :

TypUSB ventil√°tor
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
91%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
90.5%

Arctic Breeze USB Tischventilator

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćervenec 2019‚Äědobr√©‚Äú (1,5)
askGeorge.comńćervenec 2019‚Äědobr√©‚Äú (1,5)

Specifikace Arctic Breeze USB Tischventilator :

TypUSB ventil√°tor
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
83%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
86.5%

EasyAcc USB Ventilator

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćervenec 2019‚Äědobr√©‚Äú (1,8)
askGeorge.comńćervenec 2019‚Äědobr√©‚Äú (1,8)

Specifikace EasyAcc USB Ventilator :

TypUSB ventil√°tor
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
83%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
83.5%

mumbi USB Ventilator

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
askGeorge.comńćervenec 2019‚Äědobr√©‚Äú (2,1)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
83%
odborné hodnocení
78%
celkové hodnocení
80.5%

Cat 1Droid

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nńćervenec 2015‚Äědobr√©‚Äú (4 z 5 hvńõzd)
TechnikSurferńćervenec 2015‚Äědobr√©‚Äú (4 z 5 hvńõzd)

Specifikace Cat 1Droid:

popisElektrické jednokolka
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
93%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
86.5%

Videorecenze


Smart Atoms LaMetric

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MAC LIFEduben 2016zn√°mka:1,7
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
85%

Boomcloud 360 Boomstick

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Android Magazin√ļnor 20164 z 5 bodŇĮ
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Foc.us Moovs

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nsrpen 20154 z 5 bodŇĮ
Android Magazinsrpen 20154 z 5 bodŇĮ
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Sen.se GuardPeanut

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MAC LIFEleden 2017zn√°mka:1,0
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
45%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
72.5%

Parrot Pot

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠n√ļnor 20164 z 5 bodŇĮ
Magaz√≠nleden 2017‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,4)
Android Magazin√ļnor 20164 z 5 bodŇĮ
SFT-Magazinleden 2017‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,4)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
50%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
67.5%

TrackR Bravo

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nz√°Ňô√≠ 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,4)
SFT-Magazinz√°Ňô√≠ 2016‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (1,4)

Specifikace TrackR Bravo:

TypPípátko
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
38%
odborné hodnocení
92%
celkové hodnocení
65%

Videorecenze


hi-Fun hi-Call

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Android Magazinprosinec 20154 z 5 hvńõzd
CONNECTED HOMEprosinec 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
iPhone Lifeleden 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Stiftung Warentestleden 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
trenddokumentlistopad 20153,5 z 5 hvńõzd
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
55%
odborné hodnocení
70%
celkové hodnocení
62.5%

Videorecenze


NewGen Medicals BC-500

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
AndroidWelt√ļnor 2016bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Smartphonez√°Ňô√≠ 2015‚Äědobr√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
20%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
50%

Sen.se Mother

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
connectŇô√≠jen 2014Erster Check: 3 z 5 bodŇĮ
MAC LIFEduben 2016zn√°mka:2,3
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
26%
odborné hodnocení
65%
celkové hodnocení
45.5%

Jak poznat nejlepŇ°√≠ GadŇĺety?

PŇôi v√Ĺbńõru nejlepŇ°√≠ch gadgetŇĮ je dŇĮleŇĺit√© zv√°Ňĺit nńõkolik faktorŇĮ. Kvalita, funkńćnost, spolehlivost, cena a spotŇôeba energie jsou nńõkter√© z hlavn√≠ch parametrŇĮ, kter√© je tŇôeba zv√°Ňĺit. Kvalita je kl√≠ńćem k tomu, aby gadget dńõlal to, co je od nńõj ońćek√°v√°no, a aby mńõl dostateńćnou Ňĺivotnost. Funkńćnost znamen√°, Ňĺe mus√≠ b√Ĺt schopen splnit poŇĺadavky uŇĺivatele. Spolehlivost je dŇĮleŇĺit√°, abyste se mohli spolehnout na to, Ňĺe se v√°m gadget bude vŇĺdycky spolehlivńõ spouŇ°tńõt. Cena je dalŇ°√≠m dŇĮleŇĺit√Ĺm faktorem, protoŇĺe byste nemńõli investovat do nńõńćeho, co je nad vaŇ°e finanńćn√≠ moŇĺnosti. SpotŇôeba energie je tak√© dŇĮleŇĺit√°, abyste se ujistili, Ňĺe v√°Ň° gadget bude Ň°etŇôit energii.
  • Kvalita
  • Funkńćnost
  • Spolehlivost
  • Cena
  • SpotŇôeba energie

Vybíráme: Gadgety

DalŇ°√≠ ze stejn√© kategorie

Srovnat ceny na Heurece »