Prezentace programŇĮ

Prezentace programŇĮ jsou aplikace, kter√© umoŇĺŇąuj√≠ uŇĺivatelŇĮm prezentovat informace a jejich myŇ°lenky prostŇôednictv√≠m obrazŇĮ, textu, videa a dalŇ°√≠ch medi√°ln√≠ch prvkŇĮ. NejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠mi parametry prezentańćn√≠ho programu jsou jeho intuitivn√≠ uŇĺivatelsk√© rozhran√≠, moŇĺnosti √ļprav a √ļpravy obsahu, kompatibilita s rŇĮzn√Ĺmi form√°ty souborŇĮ a schopnost vytv√°Ňôet profesion√°ln√≠ a pŇôesvńõdńćiv√© prezentace. Hlavn√≠ v√Ĺhodou prezentańćn√≠ch programŇĮ je jejich schopnost usnadnit a urychlit proces tvorby prezentac√≠. Nev√Ĺhodou je, Ňĺe mohou b√Ĺt n√°rońćn√© na syst√©mov√© poŇĺadavky a mohou b√Ĺt tak√© n√°kladn√©.

Obsah:

Nejprod√°vanńõjŇ°√≠ podle

TOP 1:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 2:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć
TOP 3:
Hodnocení - Heureka.cz
%

Od Kńć

Nejlépe hodnocené produkty

Prezentace programŇĮ seŇôazen√© podle v√Ĺsledku v odborn√Ĺch testech, kde byly srovn√°v√°ny oproti jejich konkurenci. V √ļvahu tak√© bereme uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠ napŇô√≠ńć internetem.

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nŇô√≠jen 2015Hodnocen√≠ spolehlivosti
Computer BildŇô√≠jen 2015‚Äědobr√©‚Äú (1,82)

Specifikace Microsoft PowerPoint 2016:

operańćn√≠ syst√©mWin
Freeware ( softwarová licence )chybí
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
84%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nleden 2013‚Äědobr√©‚Äú (1,97)
Magaz√≠nŇô√≠jen 2015‚Äědobr√©‚Äú (1,84)
Computer Bildleden 2013‚Äědobr√©‚Äú (1,97)
Computer BildŇô√≠jen 2015‚Äědobr√©‚Äú (1,84)
Magaz√≠n Computer Bild o Microsoft PowerPoint 2013: Prezentańćn√≠ design (34%): 1,64; Provoz (31%): 2,05; ҆ablony dokumentŇĮ (15%): 2,44; VŇ°estrannost (10%): 1,96; MoŇĺnosti spolupr√°ce (10%): 2.11.
Magaz√≠n Computer Bild o Microsoft PowerPoint 2013: ‚Äě... webov√© aplikace od Microsoftu a Google jsou naprosto dostańćuj√≠c√≠ pro jednoduch√© √ļkoly, jako je Ň°koln√≠ prezentace. Ale kaŇĺd√Ĺ, kdo chce na pŇôedn√°Ň°k√°ch v pr√°ci bodovat, potŇôebuje nejlepŇ°√≠ n√°stroje. A to je a zŇĮst√°v√° jasnńõ PowerPoint. ‚Äú

Specifikace Microsoft PowerPoint 2013:

operańćn√≠ syst√©mWin
Win
Win
Nalezeno tak√© pod n√°sleduj√≠c√≠mi ńć√≠sly modelŇĮ:079-06205
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
78%
odborné hodnocení
82%
celkové hodnocení
80%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nkvńõten 2010‚Äědobr√©‚Äú (1,96)
Computer Bildkvńõten 2010‚Äědobr√©‚Äú (1,96)
Magaz√≠n Computer Bild o Microsoft PowerPoint 2010 : ‚ÄěPowerpoint 2010 nab√≠z√≠ mnohem v√≠ce efektŇĮ neŇĺ jeho pŇôedchŇĮdce a jeho pouŇĺ√≠v√°n√≠ je pŇô√≠jemnńõjŇ°√≠ a pohodlnńõjŇ°√≠. Tolik luxusu ponech√°v√° nezodpovńõzenou pouze jednu ot√°zku: Co d√°l? ‚Äú

Specifikace Microsoft PowerPoint 2010 :

operańćn√≠ syst√©mWin XP
Win Vista
Win
Nalezeno tak√© pod n√°sleduj√≠c√≠mi ńć√≠sly modelŇĮ:079-05189
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
80%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nkvńõten 2010‚Äědobr√©‚Äú (2,11)
Computer Bildkvńõten 2010‚Äědobr√©‚Äú (2,11)
Magaz√≠n Computer Bild o Microsoft PowerPoint 2007 : Vlastnosti (78%): 1,71; SluŇĺba (20%): 2,90; SluŇĺba (2%): 5,00.

Specifikace Microsoft PowerPoint 2007 :

Pońćet uŇĺivatelsk√Ĺch licenc√≠1
pamńõŇ• s n√°hodn√Ĺm pŇô√≠stupemMB
operańćn√≠ syst√©mWin
Operańćn√≠ syst√©myMicrosoft Windows XP Service Pack (SP) 2 + Microsoft Windows Server 2003
HDDMB
Form√°tCD
PoŇĺadavky na syst√©mPentium 500 MHz
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
78%
celkové hodnocení
78%

Videorecenze


Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nprosinec 2005‚Äěnedostateńćn√©‚Äú (56,30%)
Computer Fotoprosinec 2005‚Äěnedostateńćn√©‚Äú (56,30%)
Computer Fotoprosinec 2005‚Äěnedostateńćn√©‚Äú (56,30%)
Computer Foto o VSO Software PhotoDVD : "Pouze nedostateńćn√° funkńćnost pro fotografie."
Magaz√≠n Computer Foto o VSO Software PhotoDVD : "Pouze nedostateńćn√° funkńćnost pro fotografie."

Specifikace VSO Software PhotoDVD :

TypVypalovací software
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
20%
celkové hodnocení
20%

Videorecenze


Aquasoft DiaShow 7

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nbŇôezen 2012bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
Magaz√≠nlistopad 2011‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
FOTOHITSbŇôezen 2012bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
PC NEWSlistopad 2011‚Äěvelmi dobr√©‚Äú

Specifikace Aquasoft DiaShow 7:

Freeware ( softwarová licence )chybí
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
75%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
87.5%

Apple Keynote 6.1

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nbŇôezen 2014zn√°mka:1,6
MAC LIFEbŇôezen 2014zn√°mka:1,6

Specifikace Apple Keynote 6.1:

operańćn√≠ syst√©mMac OS X
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
87%

Aquafadas Software PulpMotion 3

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magazínprosinec 2012známka:1,7
MAC LIFEprosinec 2012zn√°mka:1,7

Specifikace Aquafadas Software PulpMotion 3:

operańćn√≠ syst√©mMac OS X
Freeware ( softwarová licence )chybí
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
85%
celkové hodnocení
85%

Aquasoft DiaShow 8 Ultimate

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nsrpen 20134,5 z 5 hvńõzd
Magaz√≠nprosinec 2013‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (85 z 100 bodŇĮ)
Magaz√≠nńćervenec 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
DigitalPHOTOsrpen 20134,5 z 5 hvńõzd
fotoMAGAZINńćervenec 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
PC NEWSkvńõten 2013‚Äědobr√©‚Äú
PCgoprosinec 2013‚Äěvelmi dobr√©‚Äú (85 z 100 bodŇĮ)
PC NEWSkvńõten 2013‚Äědobr√©‚Äú

Specifikace Aquasoft DiaShow 8 Ultimate:

operańćn√≠ syst√©mWin
Freeware ( softwarová licence )chybí
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
86%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
83%

Microsoft PowerPoint 2011 v1.4.3.9 (f√ľr Mac)

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MAC LIFEbŇôezen 2014zn√°mka:1,9
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
82%
celkové hodnocení
82%

Microsoft PowerPoint 2011 (f√ľr Mac)

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MAC LIFEbŇôezen 2014zn√°mka:1,9
MacweltbŇôezen 2011bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
82%
celkové hodnocení
82%

Aquasoft Diashow 8 Easy

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Computer - Das Magazin f√ľr die Praxisz√°Ňô√≠ 2014‚Äědobr√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Boinx PhotoPresenter 4.1.6

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MAC LIFEprosinec 2012zn√°mka:2,0
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
80%

Boniten Photo Theater 3.2

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
MAC LIFEprosinec 2012zn√°mka:2,1
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
78%
celkové hodnocení
78%

Neuxpower Solutions NXPowerlite Mac

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Macweltz√°Ňô√≠ 2012‚Äědobr√©‚Äú (2,2)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
75%
celkové hodnocení
75%

Aquasoft DiaShow 9 Ultimate

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
COLOR FOTOleden 2015‚Äědobr√©‚Äú
fotoMAGAZINprosinec 2014‚Äědobr√©‚Äú (3 z 5 hvńõzd)
VIDEOAKTIVleden 2015‚Äědobr√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
65%
odborné hodnocení
80%
celkové hodnocení
72.5%

Prezi 5.0.9

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Magaz√≠nduben 2014‚Äědobr√©‚Äú (2,4)
Macweltduben 2014‚Äědobr√©‚Äú (2,4)

Specifikace Prezi 5.0.9 :

operańćn√≠ syst√©mWin
Mac OS X
Win XP
Win Vista
Win
Win
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
71%
celkové hodnocení
71%

Videorecenze


Boinx FotoMagico 4

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
digit!bŇôezen 2013bez v√Ĺsledn√© zn√°mky
DigitalPHOTOprosinec 20125 z 5 hvńõzd
MAC LIFElistopad 2012zn√°mka:1,9
Macweltduben 2014‚Äědobr√©‚Äú (1,8)
Macweltprosinec 2012‚Äědobr√©‚Äú (1,7)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
44%
odborné hodnocení
84%
celkové hodnocení
64%

Document Foundation LibreOffice Impress

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Computer Bildleden 2013‚Äěchvalitebn√©‚Äú (2,93)
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
-%
odborné hodnocení
61%
celkové hodnocení
61%

Ashampoo Slideshow Studio HD 3

Redakńćn√≠ testy:

organizacedatum-hodnocení
Computer - Das Magazin f√ľr die Praxisńćervenec 2014‚Äěvelmi dobr√©‚Äú
PC NEWSkvńõten 2014‚Äědobr√©‚Äú
uŇĺivatelsk√© hodnocen√≠
20%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
55%

Jak poznat nejlepŇ°√≠ Prezentace programŇĮ?

Prezentace programŇĮ by mńõly b√Ĺt z√°bavn√©, informativn√≠ a jednoduch√©. NejlepŇ°√≠ prezentace programŇĮ by mńõly b√Ĺt pŇôehledn√©, mńõly by odpov√≠dat potŇôeb√°m publika a mńõly by pouŇĺ√≠vat modern√≠ technologie. DŇĮleŇĺit√© parametry pro pozn√°n√≠ nejlepŇ°√≠ prezentace programŇĮ jsou:
  1. PŇôehlednost
  2. Informace
  3. Jednoduchost
  4. Relevance
  5. Moderní technologie

Vyb√≠r√°me: Prezentace programŇĮ

DalŇ°√≠ ze stejn√© kategorie

Srovnat ceny na Heurece »